Naast de ledenvoordelen van Bouwend Nederland mogen de leden van de vakgroep GBO gebruik maken van onderstaande ledenvoordelen en/of ledendiensten:

• Promoten van uw bedrijf op website GBO
• Promoten van uw projecten op website GBO
• Gratis deelname aan en netwerken op Glaskamer bijeenkomsten GBO
• Gratis deelname aan en netwerken op algemene ledenvergaderingen GBO
• Gratis deelname aan en netwerken op Regio-uitjes GBO
• Gratis deelname aan en netwerken op GBO businesstrip GBO
• Gratis deelname aan en netwerken tijdens uitreiking Glas Award
• Gratis deelname aan of korting voor Workshops GBO
• Korting deelname (stand) Glasplein tijdens de SGA Vakdagen
• Korting toegangskaarten Glasstec Dόsseldorf
• Korting op reguliere abonnementsprijs Glas in Beeld (GBO ledenbulletin Transparant)
• Korting op huurprijs containers Vlakglas Recycling Nederland (VRN)
• Bestellen oorkonde en ereteken voor jubilerende werknemers
• Gebruik logo GBO Vakcertificaat
• Gebruik Algemene Voorwaarden GBO
• Speciaal tarief dan wel gratis toegang voorlichtingsbijeenkomsten VNO-NCW en MKB Nederland
• Exclusieve arbo-informatie
• Arbo catalogus voor de vlakglas branche
• Arbo catalogus glaszetten
• RI&E Vlakglas branche
• Exclusief gebruik Kwaliteitshandboek GBO
• Exclusief gebruik Digitale Kennisbank Kenniscentrum Glas
• Korting op bepaalde producten en diensten Kenniscentrum Glas
• Voorrang bij beantwoording technische vragen door Technisch Adviseur Kenniscentrum Glas
• Gratis gebruik online rekentool voor glasdikte berekeningen