Het GBO Kwaliteitshandboek is exclusief voor de leden van de vakgroep GBO. Het handboek bevat informatie over vlakglasproducten, regelgeving, productnormen, toepassingsnormen, overige toepassingen en algemene informatie over de branche. 

In het handboek wordt een onderscheid gemaakt tussen uitleg over bestaande regelgeving en normen enerzijds en worden anderzijds toelichtingen en aanvullingen hierop gegeven. Met nadruk wordt erop gewezen dat voor de juiste toepassing van de in het handboek genoemde normen altijd de volledige en officiële versie moet worden geraadpleegd.
De toelichtingen en aanvullingen zijn te herkennen aan een kader om de tekst + een logo van Bouwend Nederland, vakgroep GBO en de vermelding “informatieve aanvulling”.

Het GBO Kwaliteitshandboek zal voortdurend worden aangevuld en waar nodig gecorrigeerd. Het is dus een dynamisch document. Daarbij zullen naar verwachting de toelichtingen van de vakgroep GBO en aanvullingen een steeds belangrijkere plaats innemen. Belangrijke doelstelling van het kwaliteitshandboek is immers om over niet of slechts deels genormeerde onderwerpen als vakgroep GBO-organisatie standpunten in te nemen in de vorm van toelichtingen en aanvullingen.
Deze toelichtingen en aanvullingen zijn vooralsnog vrijblijvend en informatief van aard. Mogelijk dat met de invoering van een GBO-keurmerk de status hiervan volledig of op onderdelen wordt verhoogd naar een verplichting voor de GBO-bedrijven die dit keurmerk dan voeren. Dan wordt het in plaats van een “informatieve aanvulling” een “GBO-normatieve verplichting”.

Dit is de meest actuele versie van het kwaliteitshandboek. Alleen leden van de vakgroep GBO kunnen deze digitale versie inzien. Zij krijgen ook automatisch bericht als er nieuwe onderdelen van het kwaliteitshandboek zijn toegevoegd of gewijzigd. Deze documenten kunnen worden geprint en ingevoegd in deze verzamelmap.

Het bestuur van de vakgroep GBO nodigt al haar leden uit hun opmerkingen en suggesties met betrekking tot dit kwaliteitshandboek kenbaar te maken. Dit kan door per e-mail contact op te nemen met het Kenniscentrum Glas: info@kenniscentrumglas.nl of met de vakgroep GBO: vakgroepGBO@bouwendnederland.nl.