« terug naar overzicht

maandag, 15 januari 2018

BPFV Nieuws

Verandering pensioenregeling 2018
De pensioenleeftijd van BPFV blijft 67 jaar. Het opbouwpercentage gaat per januari 2018 iets omhoog. Het stijgt van 1,59% naar 1,65%. Het opbouwpercentage voor het partnerpensioen stijgt van 1,11% naar 1,16%. De premie verandert niet. De totale pensioenpremie voor uw medewerkers blijft 32% van de pensioengrondslag.
Verder heeft BPFV in 2017 beide overgangsregelingen, die voor enkele groepen deelnemers golden, volledig afgefinancierd. Dat betekent dat alle in het vooruitzicht gestelde rechten van die overgangsregelingen zijn toegekend en afbetaald. Hiervoor hoeft dus geen premie meer betaald te worden.