« terug naar overzicht

maandag, 14 oktober 2013

Tijdelijke btw-verlaging bouw en renovatie verlengd over heel 2014

Tijdelijke btw-verlaging bouw en renovatie verlengd over heel 2014

In de begrotingsafspraken 2014 die het kabinet heeft gemaakt met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen is afgesproken dat de tijdelijke BTW verlaging op bouw en renovatie wordt verlengd. Het lage BTW tarief geldt nu voor geheel 2014. Dit blijkt uit de brief die van de Minister van Financiën de heer Dijsselbloem aan de 2e kamer heeft gestuurd.

Uitleg BTW regeling

De BTW op bouw en renovatie is nu 6% in plaats van 21%. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die in is gegaan per 1 maart 2013 en nu doorloopt over geheel 2014. klik hier voor de brief aan de 2e kamer.

Het verlaagde percentage geldt voor de arbeidscomponent van de definitieve factuur van verbouw en onderhoud van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Ook geldt het lagere tarief voor op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Deze goederen kunnen in een werkplaats, maar ook op de locatie zelf vervaardigd worden.

De regeling is wat ruimer ten opzichte van de regeling uit 2010/2011. Nieuw is dat ook architecten, wanneer zij een verbouwing van een woning begeleiden, onder het lagere belastingtarief vallen. Aanleg van tuinen valt ook onder de nieuwe regeling, evenals de verbouw van kadegebonden woonboten.

Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. Het werk dient afgerond te worden in de periode van 1 maart 2013 tot einde 2014.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.