« terug naar overzicht

maandag, 26 juni 2017

Nieuwe Arbowet

Nieuwe Arbowet

Per 1 juli is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd.

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is deze nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker , maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Met de wetswijziging komt er onder andere een basiscontract, meer ruimte voor preventie en inspraak van werknemers. De beschikbare digitale toolkit maakt het mogelijk organisaties voor te lichten over dit soort wijzigingen in de Arbowet. Bestaande en nieuwe informatieproducten zijn hier op één plek gebundeld en de toolkit wordt gedurende het jaar aangevuld met nieuwe informatie.

Lees meer op de website van Arboportaal