« terug naar overzicht

donderdag, 08 maart 2018

Transitie naar de Circulaire Economie

Transitie naar de Circulaire Economie

Wat betekent dit voor de glasbranche?

Op 15 januari zijn de uitkomsten van de transitieagenda’s gepresenteerd aan de opstellers van het Grondstoffenakkoord. Wat betekent dit nu voor de glasbranche?

Het is voor de hand liggend dat wij te maken krijgen met de transitieagenda Bouw. Ook de transitieagenda Kunststoffen is van belang voor de glasbranche. Denk hierbij aan de pvb en andere folies in het gelaagde glas. Maar ook de beglazingskitten en de kitkokers spelen hier een rol.

Voor wie het nog niet weet: Nederland heeft als doel om in 2050 volledig circulair te zijn. Dus geen afvalstoffen meer. Vanaf 2020 moeten de eerste deelresultaten al behaald zijn. Als producten in de afvalfase komen, moeten deze weer hergebruikt kunnen worden. Dit mag ook in andere producten als het originele product zijn.

Bouwend Nederland vakgroep GBO heeft in 2017 het Grondstoffenakkoord mede ondertekend. Glas op zichzelf is een volledig circulair product. Maar voor de glasbranche gaat dit nog niet ver genoeg. De glasbranche wilt zich actief inzetten voor een verdergaande circulaire branche. Hiervoor is onder andere een samenwerking opgezet met UpcyGran voor een hoogwaardig hergebruik van pvb-folies uit gerecycled glas, waardoor dit niet langer verbrand hoeft te worden. Maar er wordt ook samengewerkt met kenniscentra om glas een langere levensduur te geven.
Deze activiteiten stimuleren niet alleen de circulaire economie, het levert de branche ook wat op. In de nationale milieudatabase bijvoorbeeld, wordt de milieuscore van glas beter vanwege de circulariteit (recyclebaarheid) van glas.

In de komende maanden worden de plannen van de overheid bekend over de verdere uitwerking van het Grondstoffenakkoord. GBO en VRN hebben al aangegeven hier actief aan te willen meewerken. Onder andere in de Bouwagenda en de Taskforce Herijking Grondstoffen