« terug naar overzicht

vrijdag, 20 april 2018

Ook voor glasbedrijven is de RI&E verplicht

Ook voor glasbedrijven is de RI&E verplicht

De branche RI&E voor de vlakglas is afgestemd op de veelvoorkomende risico's in de branche.

Een ondernemer die hier gebruik van maakt, weet zo dat hij geen risico's over het hoofd ziet en niet wordt lastig gevallen met vragen over onderwerpen die niet relevant zijn.

Kent u alle bedrijfsrisico's? Ook voor uw personeel en uw materiaal?
Wat moet u doen als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnen krijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar of te veel heeft gewerkt? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt dit uw goede naam in gevaar.

Waarom een branche RI&E voor de vlakglas?
Ieder bedrijf is verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren want deze vormt als het ware het fundament voor uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico's liggen en wat het mogelijke effect van deze risico's is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de branche RI&E voor de vlakglas krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. De branche RI&E voor de vlakglas kan u daarbij helpen en ondersteunen.

Heeft u geen RI&E?
Werken op hoogte zonder valbescherming of het overtreden van de tilnorm zijn zware overtredingen volgens de Arbowetgeving. Deze overtredingen worden door de Inspectie SZW beboet indien u niet kunt aantonen dat u de risico's van de betreffende werkzaamheden heeft ge´nventariseerd en passende maatregelen heeft genomen. 

Meer informatie over de Vlakglas RI&E op de website
Lees hier voor meer informatie over de Vlakglas-RI&E. U kunt voor meer informatie terecht bij Kenniscentrum Glas.