« terug naar overzicht

vrijdag, 15 maart 2019

Overzicht verlofdagen cao vlakglas

Overzicht verlofdagen cao vlakglas

Met de nieuwe cao is er een wijziging gekomen in de vervaltermijn van opgebouwde seniorendagen.

Om u inzage te geven in welke verlofdagen er in de glas-cao zijn afgesproken en wat de vervaltermijn van deze dagen is, is bijgaand overzicht gemaakt.

Advies volgorde van opnemen verlofdagen Vlakglas-cao

Overzicht verlofdagen Vlakglas-cao