« terug naar overzicht

donderdag, 09 augustus 2018

Gaat uw werknemer uit dienst?

Gaat uw werknemer uit dienst?

Meld hem/haar dan zo snel mogelijk af bij BPFV.

De pensioenopbouw stopt namelijk vanaf het moment dat een werknemer uit dienst gaat. U betaalt geen premie meer voor deze werknemer. Het ouderdomspensioen dat de werknemer heeft opgebouwd, blijft staan. Dat krijgt de werknemer uitgekeerd als hij met pensioen gaat.
Meld uw werknemer altijd af, ook als hij of zij binnen dezelfde branche blijft werken en dus opnieuw bij BPFV pensioen gaat opbouwen. De nieuwe werkgever moet hem of haar dan aanmelden.

Werknemers kunnen ook een aanvraag indienen om het pensioen mee te nemen als ze een nieuwe baan krijgen (buiten de sector) en daar pensioen gaan opbouwen. Dit noemen we waardeoverdracht. Dit kan alleen als de dekkingsgraad van ons fonds weer voldoende hersteld is. De werknemer krijgt dan van het nieuwe pensioenfonds een berekening toegestuurd en kan zelf besluiten of de waardeoverdracht plaatsvindt. Het verzoek voor waardeoverdracht moet de werknemer tijdig, kort na de uitdiensttreding, aanvragen.