Partners

GBO-vereniging heeft diverse partners.

Bij het Pensioenfonds BPFV en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de vlakglasbranche (STOOV) is GBO als CAO-partij vertegenwoordigd in het bestuur. Ook bij het Kenniscentrum Glas en VRN zijn leden van de GBO-vereniging nadrukkelijk vertegenwoordigd in het bestuur.