DE BRANCHE RI&E VOOR DE VLAKGLASBRANCHE    

De Branche Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E) Vlakglasbranche is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de vlakglasbranche. Bent u actief in de vlakglasbranche, dan is de branche RI&E ook voor u van toepassing.

De Arbowet verplicht u als werkgever een inventarisatie uit te voeren van de risico’s waaraan uw medewerkers worden blootgesteld bij het uitvoeren van werkzaamheden, de zogenaamde RI&E. Naast het inventariseren van de risico’s bent u wettelijk verplicht een plan van aanpak (PVA) op te stellen, waarin u maatregelen aandraagt om de risico’s weg te nemen of in ieder geval terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. Tevens is het hebben van een (goedgekeurde) RI&E opgenomen in de lidmaatschapscriteria van de Vakgroep GBO.

Met behulp van de Branche RI&E Vlakglasbranche voldoet u aan deze (wettelijke) verplichtingen. Het werken met de Branche RI&E is erg gebruiksvriendelijk. Door middel van het beantwoorden van alle vragen in de vragenlijsten voert u zelf de RI&E voor uw bedrijf uit en wordt automatisch het PVA opgesteld. Nadat u de RI&E heeft uitgevoerd, kunt u met een druk op de knop het plan van aanpak uitdraaien en direct aan de slag gaan.

In de Arbowet is gesteld dat uw RI&E moet worden getoetst door een gecertificeerde deskundige. Dit houdt in dat de arbodeskundige (veiligheidskundige, arbeidshygiënist, bedrijfsarts of een arbeids- en organisatiedeskundige) het bedrijf bezoekt en in de praktijk beoordeelt of alle risico’s volledig en juist zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. De Branche RI&E Vlakglasbranche is erkend door GBO en CNV BedrijvenBond en getoetst door een deskundige. Dit betekent dat bedrijven met maximaal 25 werknemers het voordeel hebben dat de Ri&E niet behoeft te worden getoetst. Dit betekent:

  • geen bedrijfsbezoek van de arbodienst of kerndeskundige;
  • geen aanvullende metingen;
  • tijd- en kostenbesparing;
  • meer motivatie om aan de slag te gaan.

Door GBO is aan de totstandkoming van de Branche RI&E een belangrijke bijdrage geleverd. Daarbij is nauw samengewerkt met CNV BedrijvenBond. Het project is gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV).

Voor ondersteuning bij het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak, kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Glas. GBO leden kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van het Kenniscentrum Glas.

Lees meer over de checklist Branche RI&E