Wettelijk minimum loon

De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 23 jaar af van uw leeftijd. De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde CAO-lonen in Nederland aan. Dit gebeurt op op 1 januari en 1 juli. 

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2015. het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt dan:

  • 1.507,80 per maand
  •    347, 95 per week
  •       69,59 per dag

 

Minimum loon per 1 januari 2015

leeftijd   per maand per week per dag
23 jaar en ouder 1.495,20 345,05 69,01
22 jaar 1.270,90 293,30 58,66
21 jaar 1.084,00 250,15 50,03
20 jaar     919,55 212,20 42,44
19 jaar     785,00 181,15 36,23
18 jaar     680,30 157,00 31,40
17 jaar     590,60 136,30 27,26
16 jaar     515,85 119,05 23,81
15 jaar     448,55 103,50 20,70

Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld.