De glasbranche werkt mee aan de reductie van broeikasgassen

Het Kyoto-protocol schrijft voor dat landen een nationaal systeem voor de monitoring van broeikasgassen instellen. Nederland doet dit in protocollen. Deze zijn opgesteld voor de verschillende bronnen die broeikasgassen uitstoten. Er zijn 42 protocollen opgesteld. Ze zijn door VROM gepubliceerd met de ministeriŽle regeling 'Inventarisatie broeikasgasemissies'.

Vakgroep GLAS heeft een actieve bedrage geleverd aan de totstandkoming van het Protocol 9074 Dubbelglas. Dit protocol is erop gericht de schade door het vrijkomen van het broeikasgas SF6 te minimaliseren.

In 2002 waren er nog 12 producenten die geluidsisolerende beglazing gevuld met het broeikasgas SF6 produceerden. Door het verbod op het gebruik van SF6 in dubbelglas in 2006, wordt dit gas niet meer gebruikt bij de productie van geluidsisolerende beglazing.  Hierdoor levert de glasbranche een belangrijke bijdrage om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.