Vlakglas; van cradle to cradle

Vlakglas Recycling Nederland is een initiatief van Vakgroep GLAS en de Nederlandse Glas Federatie (NGF) om op een verantwoorde manier vlakglasafval in te zamelen en te recyclen. Onder vlakglas worden de verschillende soorten glas verstaan die bij sloop of renovatie in de woning- of utiliteitsbouw door glaszetters, schilders, aannemers of slopers als afval worden afgevoerd.

Met succes getoetst

Het idee voor het inzamelen en recyclen van vlakglas is uitvoerig in de praktijk getoetst. In 2000 startten de Vakgroep GLAS en NGF in samenwerking met een landelijke afvalinzamelaar en -recycler een proef in de noordelijke provincies. DrieŽntwintig leden fungeerden als inzamelpunt en in tien maanden tijd werd maar liefst 1.800 ton vlakglasafval ingezameld en gerecycled. De schatting was dat het landelijke project jaarlijks 31.000 ton afvalglas zou opleveren. De ervaring leert dat deze schatting laag is; in het startjaar 2003 werd er al meer dan 37.000 ton ingezameld! Deze hoeveelheid neemt in de loop der jaren steeds meer toe.

Activiteiten Vlakglas Recycling Nederland

De stichting Vlakglas Recycling Nederland coŲrdineert het landelijk inzamelen en recyclen van afgedankt vlakglas. Het behalen van de milieudoelstellingen, die zijn uitgevaardigd door de overheid, is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De Stichting begeleidt en instrueert de deelnemende bedrijven en uitvoeringsorganisaties. Ze coŲrdineert de heffing van de verwijderingsbijdrage op isolerend dubbelglas en is bovendien het informatiepunt voor publiek en betrokkenen. Verder stimuleert Vlakglas Recycling Nederland de bekendheid van ťn het enthousiasme voor de recycling van vlakglas in Nederland. Alle ondersteunende communicatie-activiteiten worden door de Stichting geÔnitieerd. Tenslotte investeert ze in onderzoek naar een zo efficiŽnt mogelijke logistiek ťn de mogelijkheden voor hergebruik van glas.

Waarom vlakglas inzamelen en recyclen?

Er is een aantal goede redenen om vlakglasafval in te zamelen en te recyclen

Maatschappelijk
De glasbranche en glasverwerkende bedrijven hebben de maatschappelijke plicht om gebruik te maken van de milieutechnische en energiebesparende voordelen die de inzameling en recycling van (afval)glas biedt.

Milieutechnisch
Glas is goed recyclebaar. Hergebruik spaart het milieu door vermindering van de hoeveelheid afval die gestort wordt.

Energiebesparend
Glas is een product van zand en soda. Het productieproces kost veel energie. Het versmelten van glasscherven tot nieuw glas bespaart energie en beperkt de uitstoot van rookgassen zoals CO2.

Economisch
Door de georganiseerde inzameling kunnen de kosten van inzameling en recycling aanzienlijk worden verlaagd. Door efficiŽnter en gescheiden in te zamelen wordt geld bespaard.