Glas en Techniek

De Romeinen waren de eersten die vlakglas konden maken. Dit glas werd gemaakt door de gesmolten glasmassa uit te gieten op een stenen tafel. De afmetingen waren nog heel beperkt en het geproduceerde glas was erg broos en niet helder. Basisgrondstof voor het glas was toen kwarts. Pas in de zeventiende eeuw, als kwarts wordt vervangen door zand, is men in staat glas te maken met een veel grotere lichtdoorlatendheid.

De moderne fabricagemethode van vlakglas is het floatglasprocede. Deze techniek is uitgevonden in 1959. Basisgrondstoffen voor dit glas zijn zand, kalk en soda. Door dit mengsel, samen met andere hulpstoffen, te smelten en in een continu proces op een tinbad te verspreiden ontstaat een laag glas met een volkomen glad oppervlak. Door dit glas vervolgens gecontroleerd af te koelen krijgt men het moderne floatglas. Floatglas is het basismateriaal voor veel andere glasproducten.