Normen

Vakgroep GLAS is nauw betrokken bij de ontwikkeling van normen en richtlijnen die direct of indirect met vlakglas te maken hebben. Deze werkzaamheden zijn onder regie van Vakgroep GLAS uitbesteed aan Kenniscentrum Glas.

Normen en richtlijnen vormen de basis voor het verantwoord toepassen van vlakglas. In toenemende mate zijn dit Europese (product-)normen. Ook voor glas toegepast in de bouw geldt inmiddels het in Europa bekende CE-keurmerk. Op nationaal niveau zijn er nog wel aanvullende normen en richtlijnen. Deze hebben met name betrekking op het toepassen van vlakglas. Deze worden vooral door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) uitgebracht. Daarnaast zijn er normen die raakvlakken hebben met het toepassen van glas. Voorbeelden hiervan zijn de normen m.b.t. inbraakwering en brandwering.
Maar ook (private) richtlijnen zijn van belang als het gaat ook vlakglas. Voorbeelden hiervan zijn het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) en het KOMO-keur voor isolerend dubbelglas.

Bij de ontwikkeling en herziening van veel van de bovengenoemde normen en richtlijnen spelen Vakgroep GLAS en Kenniscentrum Glas een actieve rol door deelname in normcommissies, colleges van deskundigen etc. Met de beheerders van de (private) richtlijnen worden actieve contacten onderhouden. Daarnaast neemt ook het technisch overleg met de overheid c.q. controlerende instanties en andere brancheorganisaties en/of belangengroepen een steeds belangrijkere plaats in.