Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een veelomvattend begrip en de laatste jaren sterk in opkomst. Bij duurzaam bouwen en verbouwen gaat het er vooral om dat men rekening houdt met de effecten op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp gebeuren als tijdens de bouw, verbouw, renovatie of sloop van gebouwen en andere bouwwerken. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de emissie van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

Vakgroep GLAS werkt al jaren aan een verduurzaming de bedrijfsvoering en het productengamma. In de routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie geeft de Nederlandse glasindustrie aan welke ambities er zijn op het gebied van energie efficiency bij de productie van (vlak) glas. De doelstelling is een verbetering van de energie efficiency van 25% in 2030. Hierbij moet gedacht worden aan het meer inzetten van scherven bij de productie van glas, het terugdringen van het energieverbruik en het meer inzetten van hernieuwbare energie.

Daarnaast wordt veel ingezet op nog energie efficiŽntere ramen. Door innovatie wordt hoogwaardig isolatieglas ontwikkeld dat een ongekend lage U-waarde heeft. Hiermee draagt de glasbranche een belangrijke steen bij aan energiezuinige gebouwen en een duurzame toekomst.