Het ministerie van BZK heeft besloten om het plafond van de subsidie energiebesparing eigen huis tussentijds te verhogen met 21,2 miljoen.

Per 1 januari 2017 komt het totaal te verstrekken subsidiebudget daarmee op 41,7 miljoen. Daarnaast is besloten dat de eerste tranche doorloopt tot 1 januari 2018 in plaats van tot 1 maart 2017. Totaal is er tot 31 december 2018 60 miljoen beschikbaar.

Voor eigenaar bewoners is het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 35,7 miljoen. Voor Verenigingen van eigenaren komt het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 op 6 miljoen euro voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw.

Het ministerie is tot dit besluit gekomen door het succes van de regeling. Met deze ophoging stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties extra middelen beschikbaar om energiebesparing voor woningen te bevorderen. Eigenaar-bewoners en Verenigingen van eigenaren kunnen subsidieaanvragen blijven indienen voor isolerende maatregelen. Zij moeten minimaal twee soorten isolerende maatregelen treffen van voldoende omvang, bijvoorbeeld: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas.