Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een verzameling van veel gestelde vragen die betrekking hebben op Glas & Techniek. De vragen A t/m F zijn alleen voor de leden van de vakgroep GLAS bedoeld. Onderaan staan de openbare vragen.

De geformuleerde antwoorden zijn met grote zorg tot stand gekomen. Desondanks is het mogelijk dat onjuistheden in de antwoorden staan. Vakgroep GLAS aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade die direct of indirect voortvloeit uit de geformuleerde antwoorden op. Aan de geformuleerde antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.

 • A. Algemeen

  1. Welke invloed heeft het afscherpen van de glasranden op de sterkte van het glas?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  2. Mag een leverancier van isolatieglas die niet onder KOMO levert ook de HR-coderingen gebruiken?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  3. Bij welk type glas is de kans op thermische breuk groter: floatglas of PVB-gelaagd glas?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  4. Wat zijn de (minimale) eisen voor beglazing die wordt toegepast in liften?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  5. Is er norm voor "balvast glas"?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  6. Wat mag de maximale vervorming zijn van gehard glas?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  7. Wat is bij geluidsisolatie het verschil tussen een geteste waarde en een berekende waarde?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  8. Algemeen: Wat is de relatie tussen U-waarde en Rc-waarde van glas?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

 • B. NEN 3569

  1. Welke eisen stelt de NEN 3569

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  2. Wanneer moet volgens de NEN 3569 ook in zijlichten van een deurconstructie veiligheidsbeglazing worden toegepast?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  3. Vanaf welke dagmaat is de NEN 3569 van toepassing?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  4. Moet ook bij een vensterbank veiligheidsglas worden toegepast?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  5. Is de NEN 3569 ook van toepassing bij renovatie?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  6. Welke type glas moet volgens NEN 3569 worden toegepast bij ontsluitingswegen en op welke hoogte?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  7. Waar moet volgens de NEN 3569 bij naar binnendraaiende ramen veiligheidsglas worden toegepast?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  8. Infosheet NEN 3569

   Infosheet NEN 3569

   Hier kunt u de laatste Infosheet NEN 3569 downloaden

  9. Toelichting op NEN 3569:2018

   Toelichting op NEN 3569:2018

   NEN3569: Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas - Eisen.

   Download hier de toelichting op NEN 3569

 • C. NEN 2608

  1. Wat is de minimaal benodigde glassamenstelling voor dakbeglazing?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  2. Wat is de maximaal toegestane doorbuiging van glas volgens NEN 2608?

   Wat is de maximaal toegestane doorbuiging van glas volgens NEN 2608?

   In de NEN 2608 heeft het bepalen van de maximale doorbuiging betrekking op het toetsen op de bruikbaarheidsgrenstoestand. De NEN 2608 maakt hierbij een onderscheid tussen enerzijds isolatieglas en anderzijds enkel glas en gelaagd glas.
   Voor al deze glassoorten geldt voor de maximale doorbuiging in het midden van de ruit de vergelijking:

   Udia;max ¡Ü ldia : 65 = ¡Ü 50

   Udia;max = maximale doorbuiging in het midden van de ruit
   ldia = grootse diagonaal van de ruit in mm

   De maximale doorbuiging van de zijden van isolatieglas moet gelijk of kleiner zijn dan de lengte van de zijde in mm gedeeld door 200 (U max ¡Ü lz/200). Deze eis wordt bepaald door de voorwaarde dat de verbinding tussen de glasbladen intact moet blijven.
   Voor enkel glas en gelaagd glas is de maximaal toegestane doorbuiging de lengte van de zijde in mm gedeeld door 100.
  3. Wat is volgens het Bouwbesluit de voorgeschreven hoogte van een al dan niet te openen raam?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  4. Is een berekening en/of de glasparelzakslingerproef verplicht volgens het Bouwbesluit?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  5. Maakt het verschil hoe een isolatieruit met een ongelijke opbouw (ongelijke glasdikten of samenstelling) wordt geplaatst als het gaat om weerstand tegen uitsluitend windbelasting?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  6. Maakt het verschil hoe een isolatieruit met een ongelijke opbouw (ongelijke glasdikten of samenstelling) wordt geplaatst als het gaat om weerstand tegen doorval of letselveiligheid?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  7. Bij welk niveauverschil dient volgens Bouwbesluit doorvalveilig glas te worden toegepast?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

 • D. Inbraakwering

  1. Welke eisen stellen het Bouwbesluit en het PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) aan het glas wat betreft inbraakwering van woningen?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  2. Moeten de kozijnen inclusief het glas op de eerste verdieping van een woning ook voldoen aan weerstandsklasse 2 van het gevelelement?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  3. Moet de ruit naast een deur, die zelfredzaam is (dus een deur die zonder sleutel vanaf de binnenkant is te openen), uitgevoerd worden in gelaagd glas dat voldoet aan klasse P4A conform NEN- EN356?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  4. Moet een klepraampje met een dagmaat kleiner dan 250 mm voldoen aan weerstandklasse 2?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  5. Wat houdt weerstandsklasse 2 in?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

 • E. Brandwering

  1. Wat betekenen de letteraanduidingen "E", "W", en "I"?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  2. Wat betekent de afkorting WBDBO?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  3. Wat betekenen de letters "ef" bij een aanduiding van bijvoorbeeld EW30 ef?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  4. Mag ik de geteste afmeting van een enkele brandwerende ruit vernemen indien deze toegepast dient te worden in isolerend dubbelglas?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  5. Mag ik met de komst van het nieuwe Bouwbesluit er nog steeds vanuit gaan dat voor deur, luik en raamconstructies de EW eis geldt?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  6. Hoeveel soorten (productgroepen) brandwerend glas zijn er op de markt?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

 • F. NPR 3577

  1. Wat is de functie van een hielafdichting bij binnenbeglazing?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  2. Wanneer moet een hieldichting bij binnenbeglazing worden aangebracht?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  3. Waarop is de 45 meter plaatsingshoogte gebaseerd die genoemd wordt bij het aanbrengen van een hielafdichting bij binnenbeglazing?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  4. Voldoet het plaatsen volgens NPR 3577 ook aan de eisen wat betreft luchtdichtheid?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  5. Wat zijn de voorschriften an de NPR 3577 m.b.t. het plaatsen van roosters?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  6. Is de wijze waarop kruisroeden/sprossen moeten worden geplaatst genormeerd?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

  7. Welke lengte voor schroeven moet worden gebruikt als binnendeuren worden beglaasd met vlakke opdeklatten aan de binnenzijde?

   U kunt dit antwoord alleen bekijken als u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

 • FAQ's - openbaar

  1. Is het verstandig met behulp van een föhn een sticker op glas te verwijderen?

   Is het verstandig met behulp van een föhn een sticker op glas te verwijderen?

   Glas dat niet thermisch versterkt of thermisch gehard is kan slecht tegen temperatuurverschillen in het glas. Indien er in een glasblad een verschil van 30ºC ontstaat kan dit thermische breuk tot gevolg hebben.
  2. Is volgens NEN 3569 een markering op het glas noodzakelijk?

   Is volgens NEN 3569 een markering op het glas noodzakelijk?

   In de NEN 3569 staat de volgende opmerking: “Daar waar de mogelijkheid bestaat dat personen door het niet goed zichtbaar zijn van glas tegen of door het vlakglas kunnen lopen behoort in overeenstemming met het Arbobesluit een markering op ooghoogte te worden aangebracht. Een opmerking in een norm is niet normatief (niet verplicht) met wel een “strenge” aanbeveling.
  3. Hoe bepaal ik eenvoudig of mijn isolatieglas een Low-E coating heeft en uit welke glassoorten het is opgebouwd?

   Hoe bepaal ik eenvoudig of mijn isolatieglas een Low-E coating heeft en uit welke glassoorten het is opgebouwd?

   Belangrijkste informatiebron is de codering in de spouw van het isolatieglas. Deze geeft bijv. informatie over de fabrikant, de productiedatum en de U-waarde. Bij de fabrikant kan dan nadere informatie worden gevraagd over het aanwezig zijn van een Low-E coating en de glassamenstelling.
   Mocht dit niet lukken dan kan de aanwezigheid van een coating worden aangetoond met een aansteker. De vlam ervan zal weerspiegelen, indien een van de vlammetjes een afwijkende kleur heeft is er een Low-e coating.
   Gelaagd glas geeft een doffere klank dan enkel glas (floatglas) wanneer er (bijv. met een ring) tegenaan getikt wordt. Opgemerkt wordt dat dit niet altijd gemakkelijk is vast te stellen.
  4. Waar staan de voorschriften hoe isolatieglas geplaatst moet worden?

   Waar staan de voorschriften hoe isolatieglas geplaatst moet worden?

   Deze voorschriften staan in de NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn) 3577. Producenten van isolatieglas verwijzen naar deze NPR voor wat betreft hun productgarantie. Wordt de NPR 3577 niet toegepast door diegene die het glas plaatst dan vervalt de garantie.
  5. Als de U-waarde (isolatiewaarde) van het glas niet vermeld staat in de spouw, hoe kan deze dan bepaald worden?

   Als de U-waarde (isolatiewaarde) van het glas niet vermeld staat in de spouw, hoe kan deze dan bepaald worden?

   Exacte bepaling van de U-waarde is uitsluitend mogelijk in een laboratorium en met een destructieve test. De U-waarde van de ruit kan wel ter plekke bij benadering worden vastgesteld. Met behulp van meetapparatuur kan de glassamenstelling, de aanwezigheid van een coating en van gas worden bepaald en daarmee bij benadering (met een kleine marge) de U-waarde van het isolatieglas.
  6. Op welke afstand moet de kwaliteit van glas in de gevel (woning, kantoorpand etc.) worden beoordeeld?

   Op welke afstand moet de kwaliteit van glas in de gevel (woning, kantoorpand etc.) worden beoordeeld?

   De exacte beoordelingsmethode hangt af van welke glassoort het is. Bij floatglas en gelaagd glas dient op minimaal 2 meter afstand en recht voor het glas te worden beoordeeld. Bij gecoat glas is deze afstand 3 meter en mag onder een hoek van maximaal 30º worden beoordeeld. In alle gevallen zoveel mogelijk van buiten naar binnen toe beoordelen bij “diffuus daglicht”. Dit is licht bij een gelijkmatig bewolkte hemel zonder direct invallende zonnestralen. Deze beoordelingsmethoden zijn in Europese productnorm vastgelegd.
  7. Zijn afdrukken van bijv. vacuëmheffers of etiketten op glas reden voor afkeur?

   Zijn afdrukken van bijv. vacuëmheffers of etiketten op glas reden voor afkeur?

   Door verschillende oorzaken, bijv. vacuümheffers en stickers, kunnen afdrukken op het glas achterblijven. Deze kunnen duidelijker zichtbaar worden door dauw, regenwater en het schoonmaken van het glas. Deze afdrukken doen geen afbreuk aan de kwaliteit van het glas. Doorgaans zijn deze met een eenvoudig glas- of keramiek-polijstmiddel te verhelpen.
  8. Hoe herken ik gehard glas?

   Hoe herken ik gehard glas?

   Voor gehard glas toegepast als bouwproduct is sinds de CE-markering (1997) een stempel op het glas verplicht. Voor gehard glas in interieurtoepassingen (bijv. keukenwanden, douchedeuren etc.) geldt deze verplichting niet.
   Gehard glas is ook te herkennen met een polaroid bril. Met een dergelijke bril zijn de spanningsvlekken in het glas zichtbaar als het glas een thermische behandeling heeft ondergaan (thermisch gehard glas).
  9. Hoe snel moet gepltaatst glas in een kozijn worden afgekit?

   Hoe snel moet gepltaatst glas in een kozijn worden afgekit?

   In algemene zin geldt dat het glas zo snel mogelijk na plaatsing moet worden afgekit. Soms is dit echter door bijvoorbeeld regen of vorst niet mogelijk. Voor het moment van afkitten is echter geen tijdslimiet bepaald.
  10. De codes in de spouw van de isolatieruiten zijn soms van buitenaf leesbaar en soms van binnenuit. Betekent dit dan dat een deel van de ruiten verkeerd geplaatst is en dat de isolatiewaarde van de ruiten kleiner is?

   De codes in de spouw van de isolatieruiten zijn soms van buitenaf leesbaar en soms van binnenuit. Betekent dit dan dat een deel van de ruiten verkeerd geplaatst is en dat de isolatiewaarde van de ruiten kleiner is?

   Vanaf welke kant de code in de spouw leesbaar is heeft niets de maken met verkeerde plaatsing of met een verminderde isolatiewaarde. Voor de isolerende werking van een ruit en de correct plaatsing maakt het niet uit welke zijde van het glas aan de binnenzijde of buitenzijde zit.
  11. Op welke ruit (positie) moet een HR-coating in isolerend dubbelglas worden aangebracht?

   Op welke ruit (positie) moet een HR-coating in isolerend dubbelglas worden aangebracht?

   De Low-E coating kan zowel op positie 2 (spouwzijde buitenblad) als op positie 3 (spouwzijde binnenblad) van isolerend dubbelglas zijn gepositioneerd. Daarom maakt het voor de isolerende werking ook niet uit welke ruit aan de binnenzijde en welke ruit aan de buitenzijde zit.
  12. Kan thermisch gehard glas ook voldoen aan klasse P4A conform NEN- EN 356?

   Kan thermisch gehard glas ook voldoen aan klasse P4A conform NEN- EN 356?

   NEN- EN 356 maakt onderscheid in 2 type testen, namelijk de kogelvaltest en de hakbijltest. De classificatie P4A hoort bij de kogelvaltest en wil zeggen dat een stalen kogel van 4,11 kilogram en een diameter van 10 centimeter 3 maal vanaf een hoogte van 9 meter naar
   beneden valt op een glasruit van 1.100 x 900 mm. Thermisch gehard glas is door de regel sterker dan niet thermisch behandeld floatglas, maar het glas kan het niet goed tegen puntbelastingen (denk hierbij aan de zogenaamde “life-hamer” in de auto). De stalen kogel die vanaf 9 meter hoogte naar beneden valt veroorzaakt een dusdanige puntbelasting dat thermisch gehard glas hier niet tegen bestand is.
  13. Mijn woning heeft zonwerend glas en ik wil dit voorzien van statisch inkijkwerende folie. Kan ik dit gewoon aanbrengen of is er dan groot gevaar voor thermische breuk?

   Mijn woning heeft zonwerend glas en ik wil dit voorzien van statisch inkijkwerende folie. Kan ik dit gewoon aanbrengen of is er dan groot gevaar voor thermische breuk?

   Zonwerende beglazing heeft door de regel meer risico op thermische breuk dan isolerend dubbelglas dat voorzien is van een Low- E coating. Het aanbrengen van een inkijkwerende folie op het glas zal waarschijnlijk zorgen voor een hogere warmteabsorptie, waardoor thermische breuk eerder kan optreden. Op thermische breuk wordt geen garantie gegeven.
  14. Vermindert de U-waarde (isolatiewaarde) van isolatieglas na verloop van jaren?

   Vermindert de U-waarde (isolatiewaarde) van isolatieglas na verloop van jaren?

   Indien er sprake is van een met argon gas gevulde spouw, zal de isolerende werking van het isolerend glas na verloop van jaren iets verslechteren. Er gaat ieder jaar ongeveer 1% van het totaal aanwezig gas verloren. Dus het antwoord op deze vraag luidt: “JA”. Maar hier moet wel een kanttekening bij gemaakt worden. De meeste producenten van isolerend glas hebben een geautomatiseerd gasvulsysteem. Dit houdt in dat er in de spouw sprake is van een bijna 100% gasvulling. Bij de opgave van de U- waarde houdt men echter rekening met 90% gasvulling. Door de regel kunnen we stellen dat er ca. 10% extra gasvulling aanwezig is. 1% vermindering op de totale aanwezigheid van gasvulling per jaar houdt dus in dat na 10 jaar er nog geen 10% van de gasvulling verloren is gegaan. Na 10 jaar zal het isolerend glas dus nog voldoen aan de opgegeven prestaties. In die zin luidt het antwoord op de vraag: “Nee”.
  15. Is het hol of bol staan van isolatieglas een reden voor afkeur?

   Is het hol of bol staan van isolatieglas een reden voor afkeur?

   Isolerend Dubbelglas kan een vertekening vertonen door het hol of bol staan van de ruiten. Dit komt door veranderingen in de luchtdruk buiten. Er kan dan een verschil ontstaan met de luchtdruk in de spouw die altijd hetzelfde blijft. Het hol of bol staan is dan ook niet te voorkomen en heeft geen invloed op de isolerende werking van het glas. Een en ander is dus ook geen reden voor afkeur.
  16. Is er een verschil tussen de kruiwagenwielslingerproef en de glasparelzakslingerproef?

   Is er een verschil tussen de kruiwagenwielslingerproef en de glasparelzakslingerproef?

   De kruiwagenwielslingerproef staat omschreven in NEN- EN 12600 en bepaalt het breukbeeld van glas. Hieraan gekoppeld kan het glas een bepaalde classificatie meekrijgen, welke alleen dus iets zegt over het breukbeeld. De afmeting en oplegging van het glas is hierbij in de norm vastgelegd.
   De glasparelzakslingerproef zegt niets over het breukbeeld van de constructie (in ons geval vaak het glas), maar over de sterkte en stijfheid van de constructie. Deze proef is echter een praktijkproef. Voor de glasparelzakslingerproef maakt het niet wat het breukpatroon van het glas is, wat de afmetingen zijn en wat de oplegging is. De situatie wordt in de praktijk getest door middel van het beproeven met een stootbelasting (een persoon mag bij een val tegen de constructie niet door de constructie heen vallen).
  17. Is het uitvoeren van een heat soak test verplicht bij het toepassen van thermisch gehard glas?

   Is het uitvoeren van een heat soak test verplicht bij het toepassen van thermisch gehard glas?

   NEN 2608 zegt het volgende over het toepassen van thermisch gehard glas: “Thermisch gehard glas moet de beproeving volgens de “heat-soak” methode volgens NEN- EN 14179-1 hebben ondergaan”. Als aanvulling staat er het volgende: “Thermisch gehard verticaal geplaatst vlakglas met géén enkel deel boven 2,5 meter gemeten vanaf de aansluitende vloer, het aansluitende terrein of aansluitende water hoeft de “heat-soak” methode volgens NEN- EN 14179-1 niet te hebben ondergaan. Dit houdt concreet in dat bijvoorbeeld een gehard glazen deur met een hoogte van 2.800 mm geheatsoaked moet zijn.
  18. Is een luchtinsluiting tussen de zijvoegkit en de buitenvoegkit bij isolerend dubbelglas toegestaan?

   Is een luchtinsluiting tussen de zijvoegkit en de buitenvoegkit bij isolerend dubbelglas toegestaan?

   Isolerend dubbelglas dient onder CE geleverd te worden. Gekoppeld aan de CE markering is het CE handboek van de producent dat wordt gemaakt op basis van de desbetreffende productnorm, de NEN- EN 1279. In de productnorm wordt het uiterlijk van het eindproduct niet genoemd, dit mag de producent zelf bepalen. Randhoogte en dergelijke worden door de producent dus zelf opgegeven. Luchtinsluitingen kunnen ook worden opgegeven in de lijst van “NON conformiteiten”. Dit kan dus wel per producent verschillen.
  19. Zijn er regels of normen voor delaminatie van gelaagd glas met vrije zijden dat buiten is geplaatst?

   Zijn er regels of normen voor delaminatie van gelaagd glas met vrije zijden dat buiten is geplaatst?

   Nee, hiervoor zijn geen regels of normen. Gelaagd glas dat in de buitengevel of buitenlucht wordt toegepast en één of meerdere vrije zijden heeft kan gaan delamineren. De oorzaak hiervan is langdurige blootstelling aan vocht. Hierop wordt door de producent nooit garantie gegeven. Delaminatie kan worden verminderd door het toepassen van kleine u- profielen over de randen van het glas of een kitril aan te brengen op de randen van het glas, waardoor het glas aan de zijden van de tussenlaag wordt beschermd tegen vocht. Helaas zijn dit ook oplossingen die op den duur hun werking zullen verliezen.
  20. Hoe kan ik toetsen of de gekozen glassamenstelling voldoet aan de betrouwbaarheid gesteld vanuit de eisen van het Bouwbesluit?

   Hoe kan ik toetsen of de gekozen glassamenstelling voldoet aan de betrouwbaarheid gesteld vanuit de eisen van het Bouwbesluit?

   De betrouwbaarheid van de glassamenstelling kan bijvoorbeeld getoetst worden aan de hand van het “gratis” bij Kenniscentrum Glas te downloaden document: Richtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructie. Dit document bevat uitleg en voorbeelden van situaties die getoetst zijn op een model van “Fine and Kinney” Met dit document wordt de risico-index op letsel bepaald. Dit gebeurt aan de hand van de vergelijking RL = WS x BS x ES, waarin:
   RL = de risico index, dus het risico op letsel;
   WS = de waarschijnlijkheid van glasbreuk, met of zonder opzet;
   BS = de blootstelling aan het risico;
   ES = de factor van de ernst of het effect van de glasbreuk.
   Indien de waarde van RL kleiner of gelijk is aan 25 is er sprake van het voldoen aan de voorwaarden van de betrouwbaarheid.