Naast de ledenvoordelen van Bouwend Nederland mogen de leden van de vakgroep GLAS gebruik maken van onderstaande ledenvoordelen en/of ledendiensten:

• Promoten van uw bedrijf op website Vakgroep GLAS
• Promoten van uw projecten op website Vakgroep GLAS
• Gratis deelname aan en netwerken onze Glaskamer bijeenkomsten
• Gratis deelname aan en netwerken onze algemene ledenvergaderingen
• Deelname aan en netwerken op onze businesstrip
• Gratis deelname aan en netwerken tijdens uitreiking Glas Award
• Gratis deelname aan of korting voor onze Workshops
• Korting deelname (stand) Glasplein tijdens de Bouwbeurs (Jaarbeurs Utrecht)
• Korting toegangskaarten Glasstec Dόsseldorf
• Korting op reguliere abonnementsprijs Glas in Beeld
• Korting op huurprijs containers Vlakglas Recycling Nederland (VRN)
• Bestellen oorkonde en ereteken voor jubilerende werknemers
• Gebruik logo GBO Vakcertificaat (indien uw bedrijf is gecertificeerd)
• Gebruik Algemene Voorwaarden
• Speciaal tarief dan wel gratis toegang voorlichtingsbijeenkomsten VNO-NCW en MKB Nederland
• Exclusieve arbo-informatie
• Arbo catalogus voor de vlakglas branche
• Arbo catalogus glaszetten
• RI&E Vlakglas branche
• Exclusief gebruik Kwaliteitshandboek Vakgroep GLAS
• Exclusief gebruik Digitale Kennisbank Kenniscentrum Glas
• Voorrang bij beantwoording technische vragen door Technisch Adviseur Kenniscentrum Glas
• Korting voor technisch advies (inspecties e.d.) Kenniscentrum Glas
• Korting op workshops Kenniscentrum Glas
• Gratis gebruik online rekentool voor glasdikte berekeningen