Arbo-Informatie Excusief voor leden VAN VAKGROEP GLAS

Om onze leden bij de uitvoering van het arbobeleid goed van dienst te zijn, is door Vakgroep GLAS branchespecifieke arbo-informatie opgesteld. De opgestelde documentatie kan u ondersteunen bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Hierbij moet u denken aan standaard reglementen, gerichte instructies en samenvattingen van wetten en normen.

Onderstaand vindt u het overzicht van de nu beschikbare arbo-informatie, ingedeeld naar categorie.

Arbeidsmiddelen en machines Gevaarlijke stoffen
M.001 - CE markering op machines G.001 - Gevaarlijke stoffen uw verplichtingen
V.001 - Vacuümhefapparatuur

Arbeidsomstandighedenbeleid
A.001 - Alles over de RI&E
A.002 - TRA en project RI&E
A.003 - Alles over het PMO
Voorbeeld documenten
A.001a - Voorbeeld Plan van Aanpak voor RI&E
A.002a - Voorbeeld TRA - Demonteren oud glas
Voorbeeld verzuimreglement
Eerste contact bij verzuim