Glas in Beeld

Doelgroepen voor het Vakblad Glas in Beeld zijn alle werkgevers en alle werknemers in onze branche. Door het verstrekken van informatie over actuele ontwikkelingen aan zowel werkgevers als werknemers is dit één van de middelen om onze branche te upgraden. De achterliggende gedachte is om door verspreiding van dit vakblad en het verstrekken van informatie op het gebied van opleidingen, arbo-veiligheid, techniek en produkten de branche en het niveau van de werknemers op een hoger peil te brengen en ook een breder platform te creëren.

Bouwend Nederland Vakgroep GLAS heeft een nieuw contract getekend met Eisma voor de periode 1-1-2017 t/m 31-12-2019. Net als voorgaande jaren kan ieder lid kiezen uit twee soorten abonnementsvormen:
- 1 werkgeversabonnement met een verplicht aantal werknemersabonnementen
- 2 werkgeversabonnementen en een zelf te kiezen aantal werknemersabonnementen.

Tarieven 2019 abonnementsvorm 1
• 1 Werkgeversabonnement  € 136,44 (excl. btw) per jaar
• Verplicht werknemersabonnement voor alle werknemers à € 3,66 (excl. btw) per stuk (zes GiB exemplaren per jaar)

Tarieven 2019 abonnementsvorm 2
• 2 Werkgeversabonnement: € 136,44 (excl. btw) per jaar
• Keuze uit het aantal werknemersabonnementen à € 5,21 (excl. btw) per jaar

Het reguliere abonnement op Glas in Beeld (voor niet leden) bedraagt met ingang van 1 januari 2019: € 205,= excl. 9% btw.

Ter informatie:
- Glas in Beeld is verplicht voor alle leden van de Vakgroep GLAS, dus als u eerder geen abonnement heeft gehad of u bent een nieuw lid, dan dient u ook het antwoordformulier in te vullen.
- Het contract geeft u de mogelijkheid om per jaar de abonnementsvorm te wijzigen
- De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd/bijgesteld met maximaal 5% prijsstijging
- Er worden géén portokosten aan u doorbelast. Dit geldt voor zowel de gepersonaliseerde exemplaren als ook voor de bulk (pakket) zendingen.

Betaling:
Vakgroep GLAS zal het eerste werkgeversabonnement à € 136,44 (excl. btw) verrekenen in de lidmaatschapscontributie. Eisma Bouwmedia zal de overige kosten voor het abonnement Glas in Beeld bij de leden van de Vakgroep GLAS in rekening brengen. Deze jaarfactuur van Eisma Bouwmedia wordt verzonden in februari 2019. 

Gepersonaliseerd verzenden: bij beide opties heeft u de mogelijkheid om Glas in Beeld rechtstreeks aan uw werknemers of andere relaties toe te zenden. Hierdoor biedt u uw werknemers de gelegenheid om dit vakblad op het gemak thuis te lezen.

Wijzigingen in uw personeelsbestand kunt u doorgeven aan: abonneren@eisma.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Irene Taal, i.taal@bouwendnederland.nl.