Glas in Beeld online

De site van Glas in Beeld is in 2012 niet alleen qua vorm vernieuwd, ook inhoudelijk is er veel nieuws over vlakglas online te vinden. Drie jaargangen van het magazine zijn overzichtelijk gerubriceerd op de site terug te vinden. Daar wordt onderscheid gemaakt in de hoofdmenu's vaktechniek, ondernemen en projecten met als submenu's onder meer glasnormen en glassoorten.

De artikelen uit 2009, 2010 en 2011 over de ontwikkeling en toepassing van glas, regelgeving in relatie tot het product en ondernemingen en ondernemers in de wereld van glas zijn daar als dossiers samengevat en vervolgens als pdf te downloaden.

Ook artikelen uit de nieuwste uitgave van Glas in Beeld zijn, telkens een maand na het verschijnen van het magazine, als dossiers op de site terug te vinden.

Meer informatie: www.glasinbeeld.nl