Protocol glastechnische vragen Kenniscentrum Glas


Kenniscentrum Glas verzorgt voor Vakgroep GLAS het beantwoorden van glastechnische vragen ongeacht van wie deze afkomstig zijn. Tevens beantwoorden zij Arbo gerelateerde vragen voor uitsluitend leden van Vakgroep GLAS. Voor een optimale afwikkeling van deze vragen gelden de volgende spelregels:

1) Niet leden dienen vragen uitsluitend per mail te stellen via info@kenniscentrumglas.nl

2) Leden van Vakgroep GLAS dienen vragen bij voorkeur te stellen via info@kenniscentrumglas.nl
Argumenten hiervoor zijn:

  • er is niet altijd direct iemand beschikbaar voor het antwoord
  • antwoorden vergen soms wat naslag/ uitzoekwerk
  • monitoring van de opvolging is beter gewaarborgd

    Indien er iemand telefonisch beschikbaar is voor het geven van een antwoord, gebeurt dat vanzelfsprekend telefonisch.

3) Leden van Vakgroep GLAS krijgen bij de beantwoording van vragen voorrang.

4) Vragen worden altijd per mail beantwoord vanuit info@kenniscentrumglas.nl, bij niet leden anoniem en bij leden met de naam van diegene die het antwoord geeft.

5) Vragen zullen altijd z.s.m. beantwoord worden, echter er geldt hiervoor geen vast
termijn.

6) De beantwoording van vragen is gratis op basis van de uitgangspunten dat de beantwoording bij niet leden max 5 min. vergt en bij leden max 20 min.
Als meer tijd nodig is, zal dat aan de vragensteller worden gemeld incl. de mogelijke kosten voor het geven van een antwoord.