Missie, Visie en beleid vakgroep glas

Missie Bouwend Nederland Vakgroep GLAS:
Vakgroep GLAS verenigt en ondersteunt bedrijven die vlakglas produceren, verhandelen, bewerken, plaatsen of monteren.

“Vakgroep GLAS verenigt”: Vakgroep GLAS geeft bedrijven een platform om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen, elkaar te versterken, ideeën op te doen (met in acht name van de gouvernance code)
“Vakgroep GLAS ondersteunt”: alle activiteiten die wij ontwikkelen en ontplooien zijn slechts bedoeld ter ondersteuning van haar leden (individueel of gezamenlijk) in de breedste zin des woords.
“Vakgroep GLAS…produceren, verhandelen, bewerken, plaatsen of monteren”: identiteit en toelatingscriterium voor leden gebaseerd op hun activiteiten.


Visie Vakgroep GLAS:  

 • Is toonaangevend in de vlakglasbranche en voor alle met vlakglas verwerkende organisaties
 • Vervult een voortrekkersrol voor haar leden in innovatie en in samenwerking met andere branches
 • Is de aangewezen partij voor promotie en stimulering van het gebruik van het prachtige product vlakglas in onze maatschappij
 • Is een kleine maar slagvaardige organisatie die proactief en betrokken een centrale rol inneemt in alle vlakglasverwerkende branches

Strategie Vakgroep GLAS:
Om haar visie te realiseren, bundelt Vakgroep GLAS haar activiteiten in 3 pijlers:

 • Ledenservice
 • Techniek
 • Sociale zaken

Pijler 1, ledenservice

 • Faciliteren van formeel en informeel contact tussen leden
 • Promotie van het product vlakglas
 • Promotie van de leden naar externe partijen
 • Belangenbehartiging en lobby naar externe partijen
 • Vraagbaak voor en ondersteuning van leden in hun bedrijfsvoering
 • Aanbieden van producten en diensten op basis van synergie in de vereniging

Pijler 2, Sociale zaken

 • CAO
 • Pensioen
 • Opleiding- en ontwikkelingfonds
 • ARBO ondersteuning
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Pijler 3, Techniek 

 • Normering en regelgeving
 • Voorlichting
 • Opleiding
 • Vakcertificaat
 • Toetsing en berekening
 • Geschillencommissie

Organisaties
Om haar strategie te kunnen uitvoeren, zijn op initiatief van Vakgroep GBO een aantal organisaties opgericht.

 • Kenniscentrum Glas (KCG):
  o Scholing
  o Workshops & Seminars
  o Documentatie
  o Glas advies
  o Digitale Kennisbank
  o ARBO
  o EVC-trajecten
 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV):
  o Ontwikkelen en laten uitvoeren van vaktechnisch cursussen
  o Bemiddeling in niet vaktechnische cursussen
  o Overige activiteiten die bijdragen aan de professionalisering van de branche
  o Innen van de verplichte afdracht aan het fonds
  o Uitkeren van (scholings-)subsidies
  o Financieren van projecten die ten goede komen aan de vlakglasbranche
 • Bedrijfstak Pensioen Fonds Vlakglas (BPFV):
  o Uitvoeren pensioenregeling
 • Vlakglas Recycling Nederland (VRN):
  o Landelijk systeem van inzameling van vlakglasafval
  o Innen verwijderingsbijdrage