« terug naar overzicht

woensdag, 12 juni 2013

Het plaatsen van glas door inspanningen GBO permanent in het lage BTW tarief van 6%

Het plaatsen van glas door inspanningen GBO permanent in het lage BTW tarief van 6%

Gouda - Inspanningen van de Glas Branche Organisatie hebben er toe geleid dat de ongelijke behandeling van isolatieglas ten opzichte van andere isolerende maatregelen in de fiscale wetgeving is opgeheven. Vanaf 2014 valt ook de arbeidscomponent bij het plaatsen van isolatieglas permanent onder het lage 6% BTW tarief.

Tijdelijke fiscale regeling


Al enkele maanden is GBO druk aan het lobbyen om de afwijkende behandeling van het plaatsen van isolatieglas in de fiscale wetgeving ongedaan te krijgen. De tijdelijke regeling voor het lage BTW tarief bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar was al een succes van de lobby van GBO en de bouwbranche en zorgt er tijdelijk voor (tot 2014) dat het plaatsen van isolatieglas onder het lage 6% BTW tarief is geplaatst. Maar deze tijdelijke regeling geeft geen permanente oplossing voor de ongelijke behandeling van glas ten opzichte van andere isolerende werkzaamheden in de huidige fiscale wetgeving.

Huidige fiscale wetgeving

Om het isoleren van woningen te bevorderen (en hiermee te voldoen aan Europese afspraken) heeft de overheid een aantal jaren geleden een fiscale stimuleringsmaatregel bedacht. In de huidige fiscale wetgeving zijn de arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken (bij woningen ouder dan 2 jaar) in het lage 6% BTW tarief geplaatst. Het betreft hier het aanbrengen van bijvoorbeeld glaswol, steenwol en piepschuim. Om ons onduidelijke redenen is het plaatsen van isolatieglas in ramen, deuren en kozijnen hierbij uitgesloten. Deze werkzaamheden vallen onder het hoge BTW tarief van 21%. Een voor GBO ongewenste situatie, zeker nadat de Regeling isolatieglas in 2011 was gesloten.

Nieuwe fiscale wetgeving (vanaf 2014)


Veelvuldig heeft GBO contact gezocht en gehad met de betrokken ministeries om de huidige ongelijke en oneerlijke behandeling van isolatieglas in de fiscale wetgeving aan de orde te stellen. De inspanningen hebben succes gehad. Met ingang van 2014 is het plaatsen van glas definitief geplaatst in het lage BTW tarief van 6%. Hierdoor wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende isolerende werkzaamheden aan woningen.

Hierbij dient wel het voorbehoud te worden gemaakt dat donderdag 14 juni de stukken nog door de 2e kamer moeten worden bekrachtigd. Dit is echter een formaliteit.

Het lage BTW tarief is vanaf 2014 alleen nog van toepassing op de arbeidscomponent van de werkzaamheden. Over toegepaste materialen moet te allen tijde 21% BTW worden betaald.