« terug naar overzicht

donderdag, 06 juni 2019

Bouwspraak: wij begrijpen elkaar!

Bouwspraak: wij begrijpen elkaar!

Gebarentaal moet aantal doden terugdringen: straks verplicht op elke bouwplaats.

Het aantal dodelijke ongelukken in de bouw stagneert op 20 personen per jaar. Dat is een punt van grote zorg, want de bouw is onveiliger dan bijvoorbeeld de transport of landbouw sectoren. En er schuilt volgens de Inspectie SZW nieuw gevaar in de grote hoeveelheid nationaliteiten op de bouwplaats.

In de verkennende gesprekken tijdens de voorbereiding van de Bouw en Infra cao kwam het gevaar van miscommunicatie op de bouwplaats ter sprake tussen vertegenwoordigers van CNV, FNV en Bouwend Nederland. Werknemers dragen gehoorbescherming en Nederlands is niet meer de enige taal op de bouwplaats. Partijen hebben op 15 april 2018 een afspraak gemaakt dat er een lijst met woorden komt die iedereen op de bouwplaats moet kennen. Deze lijst heet “Bouwspraak”. Dit is een universele ‘taal’ om de veiligheid in de bouw- en infrasector te vergroten. Door middel van eenvoudige, herkenbare gebaren en korte instructies en waarschuwingen, kunnen werknemers effectief communiceren ondanks een eventuele taalbarričre of als er sprake is van veel omgevingslawaai. De verschillende (hand)gebaren worden op de website www.bouwspraak.nl getoond en toegelicht.

Met Bouwspraak slaan de sectorpartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB en Bouwend Nederland de handen ineen voor een veilige sector. Veiligheid begint met heldere, universele communicatie voor en door iedereen. De bouw móet veiliger!