« terug naar overzicht

dinsdag, 16 juli 2019

Politiek heeft aandacht voor glas!

Politiek heeft aandacht voor glas!

Zowel CDA als D66-fractie stellen vragen over glas.

De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de isolatiewaarde van glas en kozijnen. Zij zijn van mening dat deze maatregel, net als maatregelen tegen luchtdoorlatendheid in het Bouwbesluit, zonder grote (kosten) consequenties aangescherpt kunnen worden.

De Minister stelt dat uit de kostenoptimaliteitsstudie (KOS) blijkt dat de huidige eisen voor isolatie al op een kosten-optimaal niveau liggen. Het verder aanscherpen van de isolatiewaarden heeft een dermate gering effect op het gebruik van energie van een gebouw, dat extra meerkosten zich onder gemiddelde omstandigheden niet binnen 30 jaar terugverdienen. Daarnaast heeft de fractie van D66 vragen gesteld over wat de verregaande maatregelen zijn die niet worden meegenomen omdat ze niet aan de KOS voldoen. Met verregaande maatregelen bedoelt de Minister bijvoorbeeld: meer isolatie- of tripleglas. Dergelijke maatregelen zullen geen significante extra kostenbesparingen opleveren.

De CDA-fractie vraagt aan de Minister of de BENG-eisen tot verkleining van het raamoppervlak kunnen leiden. Dit zou niet wenselijk zijn. Minister Ollongren stelt dat er geen reden is om te veronderstellen dat de BENG-eisen zullen leiden tot een verkleining van het raamoppervlak. Voor de KOS, die ten grondslag ligt aan de BENG-eisen, is uitgegaan van een aantal referentiegebouwen. Deze gebouwen zijn opgesteld in samenspraak met relevante stakeholders en bevatten standaard raamoppervlakken zoals in de huidige praktijk worden gebruikt. De referentiegebouwen kunnen voldoen aan de BENG-eisen. Verder dienen gebouwen te voldoen aan de wettelijke eisen voor daglichttoetreding. De BENG-eisen stellen eisen aan de energieprestatie van het te realiseren gebouw en niet aan de kwaliteit van het ontwerp.