« terug naar overzicht

dinsdag, 16 juli 2019

HR-glas:energiebesparing en uitstoot CO2 omlaag

HR-glas:energiebesparing en uitstoot CO2 omlaag

Door hoogrendementsbeglazing toe te passen, kan in 2030 een energiebesparing van 32% worden bereikt en de uitstoot van CO2 kan met 31% omlaag.

Dit zijn de belangrijkste conclusies na een onderzoek door de Europese koepelorganisatie Glass for Europe. De bevindingen worden van harte onderschreven door Cor Wittekoek, secretaris van Bouwend Nederland Vakgroep GLAS (voorheen GBO). De cijfers gelden ook voor bedrijfspanden.

Wittekoek: ‘’Dit onderzoek rekent weliswaar niet per gebouw uit wat je kunt besparen, maar geeft wel aan dat je kosten flink naar beneden gaan als je goed isoleert.’’ De Vakgroep GLAS is aangesloten bij Bouwend Nederland en verenigt zo’n tachtig procent van de Nederlandse vlakglasbranche. De organisatie bundelt 180 ondernemers en is belangenbehartiger voor bedrijven die zich bezighouden met het produceren, verhandelen, bewerken en plaatsen van vlakglas.

Politiek
Het rapport van de Europese koepelorganisatie is een update van een tien jaar geleden uitgevoerd onderzoek. De potentiële energiebesparing in 2050 is 41 procent, de CO2 uitstoot kan in dat jaar verminderen met 42 procent. Volgens Glass for Europe kan bijna de helft van de besparingen worden bereikt door in tien jaar tijd te komen tot een verdubbeling van glasrenovatie waarbij hr glas wordt toegepast. Wittekoek: ‘’Met deze gegevens in de hand gaan we nu proberen de politiek ervan te overtuigen dat er sneller gerenoveerd moet worden om tot energiebesparing en minder CO2 uitstoot te komen. Overigens pleiten wij, om glasrenovatie te stimuleren, voor fiscale maatregelen en niet voor subsidies. Subsidiepotjes raken leeg en het aanvragen van subsidie brengt een enorme administratieve rompslomp met zich mee. Fiscale maatregelen daarentegen zijn structureel. Aanvragers krijgen dan een belastingvoordeel als ze hr glas laten aanbrengen. Dit zou dan ook voor kantoren en bedrijfspanden moeten gaan gelden.’’ Een ander voorstel richting de partijen in de Tweede Kamer is het verlagen van het BTW tarief voor isolerend glas van 21 naar 9 procent.’’

Veiligheid
Ook bij glas speelt veiligheid een steeds grotere rol. De verbinding tussen glas en veiligheid komt vooral tot uiting in fysieke maatregelen zoals letselbeperkend, inbraak- of brandwerend glas. De veiligheidseisen met betrekking tot glas zijn neergelegd in onder andere NEN3569. Deze norm gaat grotendeels over persoonlijke veiligheid en beschrijft waar glas uit oogpunt van veiligheid aan moet voldoen, mede in relatie met eventueel persoonlijk letsel van medewerkers en bezoekers. Vakgroep GLAS is constant betrokken bij het bijwerken van de norm. Cor Wittekoek: ‘’Ons doel is nog steeds om de norm op te laten nemen in het Bouwbesluit, omdat hiermee voldaan wordt aan de gestelde eisen. Veiligheid is en blijft een speerpunt in de bouw.’’ Overigens is ook de kozijnenbranche nauw bij de normering betrokken.

Duurzaamheid
Wittekoek wijst op het belang van duurzaamheid: ,,Vastgoedeigenaren zouden in het totaalplaatje niet alleen glas mee moeten nemen, maar de gehele gevel. Als niet de juiste kozijnen worden geplaatst of de gevel niet geďsoleerd is, wordt de isolerende werking van hr glas weer teniet gedaan en komt er nog niet veel van energiebesparing.‘’ Glas kan voor honderd procent worden hergebruikt en draagt zo bij aan een betere milieu prestatie van een gebouw. Glas dat wordt vervangen wordt ingezameld via Stichting Vlakglas Recycling Nederland.

Vakcertificaat
Kenniscentrum Glas in Gouda verzorgt cursussen die zorgen voor instroom van deskundige vakmensen. Alle leden van Vakgroep GLAS zijn verplicht het Vakcertificaat te halen. Wittekoek: ,,Als een vastgoedeigenaar een glaszetter aan het werk heeft die dit certificaat heeft, dan mag hij ervan uitgaan dat kwaliteit en vakkennis zijn gewaarborgd en het glas op de juiste wijze wordt geplaatst. Als dit niet gebeurt, kunnen er problemen ontstaan met alle kosten vandien. Een aantal gemeentes en woningcorporaties in ons land schrijft de inzet voor van mensen met het GLAS Vakcertificaat.’’