« terug naar overzicht

maandag, 02 maart 2020

Introbijeenkomsten Renovatieversneller

Introbijeenkomsten Renovatieversneller

Bouwers krijgen 'offer they can't refuse'

In 2019 is het Klimaatakkoord tot stand gekomen. Daarin zijn ambities en afspraken vastgelegd over de verduurzaming van Nederland. Onderdeel van dat akkoord is de ‘Renovatieversneller’. Dat is een zesjarig programma voor de periode 2019-2025, gericht op opschaling en kostenreductie van het verduurzamen van (primair) bestaande huurwoningen. Waarmee steeds meer bewoners van een kwalitatief hoogwaardig verduurzaamde woning kunnen worden voorzien.

Met dat programma worden woningverhuurders, bouwers, installateurs en toeleverende bedrijven gestimuleerd en ondersteuning geboden bij het gezamenlijk voortzetten dan wel nieuw opzetten van regionale verduurzamingsinitiatieven.

In 2019 is gestart met de ontwikkeling van het Programma Renovatieversneller. Op verzoek van het ministerie van BZK vervult Margriet Drijver de rol van ‘boegbeeld’ van het programma. De ontwikkeling van het programma is nu zover gevorderd dat op korte termijn, verspreid over het land, vijf regionale introductiebijeenkomsten worden georganiseerd. Meer informatie en aanmelden:
•woensdag 4 maart in de regio Overijssel, Gelderland en Flevoland
•maandag 9 maart in de regio Zuid-Holland en Zeeland
•woensdag 18 maart in de regio Groningen, Friesland en Drenthe
•woensdag 25 maart in de regio Noord-Brabant en Limburg
•woensdag 1 april in de regio Noord-Holland en Utrecht

De bijeenkomsten worden gehouden op locaties die centraal binnen deze regio’s liggen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor vertegenwoordigers op directie-, management- en beleidsniveau van woningverhuurders en bedrijven zoals aannemers en installatiebedrijven. Het doel is om hen te informeren over de opzet van het programma en de ondersteuning waar zij gebruik van kunnen maken zoals de nieuwe Renovatieversneller-subsidieregeling.

Jouw organisatie behoort tot de groep potentiële initiatiefnemers. Wij nodigen je dan ook van harte uit om aan de regionale bijeenkomst van jouw keuze deel te nemen om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor u als ondernemer in dit programma.

Met het programma en alle ondersteunende faciliteiten meent het team achter de Renovatieversneller alle genodigden ‘an offer you can’t refuse’ te bieden dat hopelijk de aanzet geeft tot vele regionale Renovatieversneller-initiatieven.

Klik hier voor meer info