« terug naar overzicht

dinsdag, 10 maart 2020

Wat betekent de WKB voor glasbedrijven?

Wat betekent de WKB voor glasbedrijven?

Hoe kan het glasbedrijf aantonen dat aan alle eisen uit het Bouwbesluit is voldaan en hoe kan hij het risico van aansprakelijkheid zo klein mogelijk maken?

Op 1 januari 2021 treedt de WKB, Wet Kwaliteitsborging Bouw in werking. Dit betekent dat de aannemer een consumentendossier moet overhandigen aan de opdrachtgever. Dit geldt voor alle bouwwerken, ook voor een dakkapel en aanbouw.

De aannemer is tot 20 jaar na ingebruikname van een gebouw aansprakelijk voor gebreken. De aannemer zal dan van het glasbedrijf als onderaannemer verklaringen en bewijs willen hebben dat het glas op de juiste geplaatst is en dat het voldoet aan alle normen. Dit wordt opgenomen in het consumentendossier.

Daarnaast moet er een dossier voor het bevoegd gezag worden opgeleverd. Met dit dossier toont u aan dat aan alle bepalingen uit het Bouwbesluit is voldaan. Dit dossier moet door een kwaliteitsborger worden goedgekeurd, voordat de gemeente een gebouw kan vrijgeven voor gebruik.


Hoe kan het glasbedrijf aantonen dat aan alle eisen uit het Bouwbesluit is voldaan en hoe kan hij het risico van aansprakelijkheid zo klein mogelijk maken?
Vakgroep GLAS is bezig om dit voor alle leden op een rijtje te zetten. Het gaat oa om de volgende aspecten: aantonen dat het geplaatste glas voldoet aan de verschillende veiligheidseisen; een CE certificaat van het glas; een EPD van het isolatieglas; aantonen dat het glas op de juiste manier geplaatst is; etc.

In verband met de aansprakelijkheid is het van belang om aan te tonen dat het glas op de juiste manier geplaatst is. Dit is met name van belang van zaken die je niet meer ziet, omdat dit verborgen is achter glaslatten. Het bewijs zal dan geleverd moeten worden door foto’s te maken van de kritische onderwerpen zoals de stelblokjes, band, (hiel)afdichting, etc.

Op de alv van december 2019 is besloten dat het GBO Vakcertificaat zal worden omgezet in een keurmerk. In dit keurmerk zal zo veel mogelijk worden opgenomen waarmee het glasbedrijf kan aantonen dat de geleverde verklaringen ook kloppen.

Voor meer informatie over de WKB kijkt u bij
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/wkb-wet-kwaliteitsborging  
Op de komende algemene ledenvergadering zullen wij de leden meer informatie geven over de inhoud van het keurmerk in relatie tot de WKB.