« terug naar overzicht

maandag, 16 maart 2020

Wat betekent het coronavirus voor de glasbranche?

Wat betekent het coronavirus voor de glasbranche?

Informatie voor alle glasbedrijven

Waar kan ik informatie vinden
De informatievoorziening gaat heel snel. Voor de meest recente informatie en veel gestelde vragen verwijzen wij u dan ook naar de website van Bouwend Nederland https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/11017/het-coronavirus-in-nederland-vragen-en-antwoorden. De veel gestelde vragen en antwoorden krijgen regelmatig een update naar aanleiding van de vragen van de leden. Hier vindt u informatie over het aanvragen van deeltijd WW, welke maatregelen u moet treffen om de gezondheid van uw medewerkers te waarborgen, wat moet u doen als er een werk wordt stilgelegd, etc.

Leveringen van glas
U weet als geen ander hoe de glasmarkt in elkaar zit. Maar voor bouwbedrijven, aannemers en andere opdrachtgevers is dit niet het geval. Onderstaande informatie kunt u gebruiken om hen te informeren als er problemen ontstaan in het leveren en plaatsen van glas

Nederland is volledig afhankelijk geworden van het buitenland voor de leveringen van vlakglas. Van dit vlakglas wordt onder andere isolatieglas gemaakt. In Nederland wordt ongeveer 50% van de Nederlandse behoefte aan isolatieglas geproduceerd. De overige 50% moet worden ge´mporteerd.
In West-Europa is er voldoende capaciteit in de productie van vlakglas en isolatieglas om aan de behoefte in Nederland te kunnen voorzien. Maar uit een inventarisatie onder een aantal leden van de Vakgroep GLAS kwam naar voren dat er in de komende weken toch problemen in de leveringen van glas worden verwacht. Dat komt onder andere doordat onderdelen voor het produceren van isolatieglas en onderdelen voor bewerkingsmachines voor glas uit het buitenland komen. Op dit moment zijn er nog geen concrete signalen dat de leveringen van glas vertraging oplopen. Veel hangt af wat er in de komende weken gaat gebeuren.

Plaatsen van glas
Bouwplaatsen worden geconfronteerd met een tekort aan bepaalde bouwmaterialen. Op een aantal van deze bouwplaatsen zijn de werkzaamheden dan ook stilgelegd. Dit kan gevolgen hebben voor u als glasleverancier en glaszetter.
Als alle voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht worden genomen, kan het plaatsen van glas bij particulieren en bedrijven doorgaan. Het blijkt echter dat met name particulieren zich zorgen maken om besmetting en daardoor geplande renovatiewerkzaamheden uitstellen.

De Vakgroep GLAS is gebaat bij alle signalen vanuit de achterban over de gevolgen van de coronacrisis, met name in de lobby voor eventuele maatregelen. We roepen leden op om zoveel mogelijk gevolgen te melden aan advies@bouwendnederland.nl. Dankzij uw inbreng kunnen we gericht actie ondernemen om de gevolgen van de Coronacrisis voor de sector zoveel als mogelijk te beperken.

Het kantoor van Bouwend Nederland is de komende weken gesloten. Het secretariaat is in principe goed bereikbaar.

Cor Wittekoek 06-46133030
Irene Taal 079-3252220