« terug naar overzicht

maandag, 28 september 2020

TU Delft vraagt uw medewerking

TU Delft vraagt uw medewerking

Uw vragen over de circulaire economie beantwoord door studenten

Steeds meer bedrijven ontdekken de mogelijkheden die het circulair denken geeft. Een voorbeeld is het terughalen van producten voor een stabielere en prijsbewustere aanvoer van grondstoffen of halfproducten, of voor refurbishment. Andere voorbeelden zijn het aanboren van nieuwe marktsegmenten, het voldoen aan milieuvoorwaarden of het inzetten van nieuwe business modellen.

Echter komen daarbij allerlei vragen naar voren. Een kleine greep uit die vragen die ons vaak worden gesteld:
• Hoe krijg ik mijn materalen of halfproducten terug?
• Hoe zien circulaire business modellen er uit voor mijn producten?
• Hoe zet ik mijn gerepareerde of gerefurbishde producten af?
• Hoe krijg ik mijn bedrijf qua cultuur en denken van de lineaire weg naar een circulaire bedrijfsvoering?
• Hoe ontwerp ik mijn producten zo optimaal mogelijk voor refurbishment of recycling?

Met (onder andere) deze vragen verkennen bedrijven de mogelijkheden in die circulaire economie. Studenten kunnen hierbij helpen door uw vraag in een onderzoeksopdracht (afstudeeropdracht of vakopdracht) om te zetten. Het Centre for Sustainability, een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden, verzamelt deze onderzoeksopdrachten voor studenten. De studenten voeren de opdrachten uit, waarbij ze worden gesteund door het Centre.

Met zo’n onderzoeksopdracht kunnen de studenten op uw vragen ingaan. Als u kans ziet uw vraag te formuleren in een A4-tje, en met deze mail te retourneren, dan kunnen we voor u kijken wat de mogelijkheden zijn. Het spreekt voor zich dat uw e-mail vertrouwelijk wordt behandeld.

U kunt uw vragen doorgeven aan J.H. Wellink van de TU Delft: J.H.Welink@tudelft.nl