Lidmaatschap vakgroep GLAS

Contributie 2019

Indien u lid wordt van de vakgroep GLAS dan wordt u automatisch ook lid van Bouwend Nederland.

De contributie bestaat uit drie elementen:
- De contributie bij Bouwend Nederland op basis van de omzet: Basiscontributie Bouwend Nederland: 540,00 en 0,26 promille op basis van de omzet
- De contributie van de vakgroep GBO is gebaseerd op het ULB-loon (loonsom)
- Het werkgeversabonnement van het vakblad Glas in Beeld ad. 136,44. Een abonnement op Glas in Beeld is verplicht en het deel van het werkgeversabonnement wordt in de contributie verrekend. Lees meer over uw abonnement op Glas in Beeld.

Klasse ULB-loon (SV-loon) Contributie GBO Contributie GiB Totaal Contr.
1 < 0,5 miljoen 1.300,= 136,44 1.436,44
2 < 1,0 miljoen 2.000,= 136,44 2.136,44
3 < 1,5 miljoen 3.000,= 136,44 3.136,44
4 < 2,0 miljoen 3.800,= 136,44 3.936,44
5 < 2,5 miljoen 4.500,= 136,44 4.636,44
6 < 3,5 miljoen 5.000,= 136,44 5.136,44
7 < 5,0 miljoen 8.000,= 136,44 8.136,44
8 < 7,5 miljoen 10.000,= 136,44 10.136,44
9 < 10,0 miljoen 12.000,= 136,44 12.136,44
10 > 10,0 miljoen 18.000,= 136,44 18.136,44

Voorbeeld:  - Contributie Bouwend Nederland: omzet 1.000.000,00 =             800,00
                   - Contributie Vakgroep GBO (totaal): loonsom 200.000,00 =     1.423,75
                     Totale contributie                                                                          2.223,75

Ook het GBO Vakcertificaat is een verplicht onderdeel van de lidmaatschapscontributie en hebben betrekking op leden die glaszetters en/of glasmonteurs in dienst hebben. Klik hier voor meer informatie over het GBO Vakcertificaat.