Partners

Bouwend Nederland Vakgroep GLAS heeft diverse partners.

Bij het Pensioenfonds BPFV en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de vlakglasbranche (STOOV) is Vakgroep GLAS als CAO-partij vertegenwoordigd in het bestuur. Ook bij het Kenniscentrum Glas en Vlakglas Recycling nederland zijn leden van de Vakgroep GLAS vereniging nadrukkelijk vertegenwoordigd in het bestuur.