Vanaf 25 mei 2019 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor alle bedrijven en organisaties betekent dat werk aan de winkel om bedrijfsprocessen 'AVG-proof' te maken. U dient tegen het licht te houden waar en waarom u persoonsgegevens in uw bedrijf verwerkt. Ook zult u, net als iedere andere organisatie:

  • een beleid moeten formuleren, documenteren en onderbouwen voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de AVG
  • registers moeten bijhouden van de verwerking van persoonsgegevens
  • een procedure voor datalekken moeten vaststellen
  • betrokken moeten informeren en vragen om toestemming
  • afspraken moeten maken met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers over (de medeverantwoordelijkheid voor) gegevens en privacy

Afhankelijk van de omvang van de verwerking van persoonsgegevens en de bijbehorende risico's zult u ook:

  • een gegevenseffectbeoordeling moeten uitvoeren
  • een functionaris gegevensbescherming (FG) moeten aanstellen

Onderstaande handleiding is gericht op Glas Branche Ondernemingen en geeft op hoofdlijnen informatie over de verplichting van de AVG en hoe u daar in de praktijk invulling aan kunt geven.

Download hier de Handleiding AVG - april 2018