vakgroep glas draagt bij aan verbetering van de arbeidsomstandigheden in de glasBranche

Binnen Vakgroep GLAS is doorlopend aandacht voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de vlakglasbranche. In 2003 heeft Vakgroep GLAS actieve rol gespeeld in de totstandkoming van het arboconvenant “Afbouw en Onderhoud” en in 2008 is de “eigen” branche RI&E voor vlakglasbedrijven ontwikkeld.

In 2009 is door Vakgroep GLAS hard gewerkt aan de totstandkoming van twee arbocatalogi; één voor bedrijven actief in de productie, groothandel en bewerking van vlakglas en één voor de glaszetbedrijven. De arbocatalogi zijn goedgekeurd door sociale partners en Inspectie SZW. Hierdoor zijn de documenten bindend voor onze branche.

De arbocatalogie geven het huidige niveau van arbeidsomstandigheden aan. De documenten zijn levend, wat betekent dat ze doorlopend worden beoordeeld en daar waar nodig aangevuld.