ARBOCATALOGUS Glaszetten    

De arbocatalogus voor het glaszetbedrijf is een oplossingenboek voor de grootste risico's in het glaszetbedrijf en wordt door de Arbeidsinspectie gebruikt bij de handhaving van de Arbowet. Het document geeft voor zowel werkgevers als werknemers concrete handvatten om arborisico's op een gedegen manier weg te nemen.

In de arbocatalogus glaszetten kunt u aan de hand van de portalen beroep en risico de belangrijkste risico's en de daarbij horende veiligheidsmaatregelen vinden voor medewerkers in het glaszetbedrijf. In de arbocatalogus zijn tevens veel verwijzingen opgenomen naar relevante documentatie die door de betrokken partijen is opgesteld. 

Door GBO is aan de totstandkoming van de arbocatalogus een belangrijke bijdrage geleverd. Daarbij is nauw samengewerkt met werkgeversorganisatie Onderhoud NL en  werknemersorganisaties FNV Afbouw en onderhoud, FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond (nu CNV vakmensen). Door Stichting Arbouw is het project geco÷rdineerd.

In december 2009 is de arbocatalogus goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Hiermee heeft de arbocatalogus een formele status gekregen.

De arbocatalogus is beschikbaar op deze pagina.