ARBOCATALOGUS VOOR DE VLAKGLASBRANCHE     

De arbocatalogus voor de vlakglasbranche is een oplossingenboek voor de grootste risico's in de vlakglasbranche en wordt door de Arbeidsinspectie gebruikt bij de handhaving van de Arbowet. Het document geeft voor zowel werkgevers als werknemers concrete handvatten om arborisico's op een gedegen manier weg te nemen.

Door Vakgroep GLAS is aan de totstandkoming van de arbocatalogus een belangrijke bijdrage geleverd. Daarbij is nauw samengewerkt met CNV Vakmensen. In een later stadium heeft ook FNV Bondgenoten goedkeuring verleend aan de Arbocatalogus. Het project is gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV).

In oktober 2009 is het harde werken beloond met goedkeuring van de arbocatalogus door de Arbeidsinspectie. Hiermee heeft de arbocatalogus een formele status gekregen.

De arbocatalogus is beschikbaar op deze pagina.