DE BRANCHE RI&E VOOR DE VLAKGLASBRANCHE    

De Branche Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E) Vlakglasbranche is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de vlakglasbranche. Bent u actief in de vlakglasbranche, dan is de branche RI&E ook voor u van toepassing.

De Arbowet verplicht u als werkgever een inventarisatie uit te voeren van de risico’s waaraan uw medewerkers worden blootgesteld bij het uitvoeren van werkzaamheden, de zogenaamde RI&E. Naast het inventariseren van de risico’s bent u wettelijk verplicht een plan van aanpak (PVA) op te stellen, waarin u maatregelen aandraagt om de risico’s weg te nemen of in ieder geval terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. Tevens is het hebben van een (goedgekeurde) RI&E opgenomen in de lidmaatschapscriteria van de Vakgroep GLAS.

Met behulp van de Branche RI&E Vlakglasbranche voldoet u aan deze (wettelijke) verplichtingen. Het werken met de Branche RI&E is erg gebruiksvriendelijk. Door middel van het beantwoorden van alle vragen in de vragenlijsten voert u zelf de RI&E voor uw bedrijf uit en wordt automatisch het PVA opgesteld. Nadat u de RI&E heeft uitgevoerd, kunt u met een druk op de knop het plan van aanpak uitdraaien en direct aan de slag gaan.

In de Arbowet is gesteld dat uw RI&E moet worden getoetst door een gecertificeerde deskundige. Dit houdt in dat de arbodeskundige (veiligheidskundige, arbeidshygiënist, bedrijfsarts of een arbeids- en organisatiedeskundige) het bedrijf bezoekt en in de praktijk beoordeelt of alle risico’s volledig en juist zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. De Branche RI&E Vlakglasbranche is erkend door GBO en CNV BedrijvenBond en getoetst door een deskundige. Dit betekent dat bedrijven met maximaal 25 werknemers het voordeel hebben dat de Ri&E niet behoeft te worden getoetst. Dit betekent:

  • geen bedrijfsbezoek van de arbodienst of kerndeskundige;
  • geen aanvullende metingen;
  • tijd- en kostenbesparing;
  • meer motivatie om aan de slag te gaan.

Door Vakgroep GLAS is aan de totstandkoming van de Branche RI&E een belangrijke bijdrage geleverd. Daarbij is nauw samengewerkt met CNV BedrijvenBond. Het project is gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV).

Voor ondersteuning bij het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak, kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Glas. Leden van Vakgroep GLAS kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van het Kenniscentrum Glas.

Lees meer over de checklist Branche RI&E