Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen - ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd - is ondernemen waarbij evenwicht bestaat tussen economische-, sociale- en milieubelangen. Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen naar de huidige gevolgen daarvan, maar ook naar de gevolgen in de toekomst.

Duurzaam ondernemen betekent dat bedrijven naar vermogen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en milieuproblemen die met de onderneming samenhangen. Het vereist dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord willen gedragen en daarmee verder willen gaan dan de wet- en regelgeving hen voorschrijft. Wetten en regels geven immers geen garantie voor het behoud van flora en fauna, en maken ook geen vuist tegen mensonterende productieprocessen elders op de wereld.

Vakgroep GLAS en haar leden willen hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaam ondernemen en hebben daarin inmiddels de eerste stappen gezet. Activiteiten die door of mede door GBO zijn ge´nitieerd zijn onder andere: 

Tevens staan op onze website heel praktische tips hoe energie kan worden bespaard en de kosten van de energierekening omlaag kunnen worden gebracht.