Economische ontwikkelingen in Nederland

Bouwend Nederland houdt voor u de belangrijkse economische kengetallen bij van de Nederlandse economie, de woningbouw en de bouwsector (bron CBS). Daarnaast verzamelt Bouwend Nederland interessante rapportages, beschouwingen en correspondentie die inzicht geven in het functioneren en het presteren Nederlande Economie en eerder genoemde sectoren.

Zie voor meer informatie de website van Bouwend Nederland