Bespaar op koeling en ventilatie

Ventilatie en koeling in gebouwen zorgen voor een goede luchtkwaliteit en comfort maar kosten veel energie. Koelen met buitenlucht of opwarmen met binnenlucht zijn goede, energiezuinige alternatieven voor de traditionele airco en ventilatie. Maar ook simpele maatregelen als kieren dichten of warmteoverlast tegengaan in gekoelde ruimtes hebben direct effect. Immers alle beetjes helpen als het om uw bedrijf en het milieu gaat.

Maatregelen met een beperkte terugverdientijd


Bij ventilatie en ruimtekoeling liggen verspilling op de loer. Met het nemen van simpele maatregelen als kieren dichten en warmte in gekoelde ruimten afvoeren valt veel kostbare energie te besparen.

  • Zet ventilatie uit buiten werktijden
  • Dicht kieren bij deuren en ramen
  • Koel ruimten met koude buitenlucht (vrije koeling)
  • Schakel de pomp van het gekoeld watercircuit
  • Voorkom extra koeling door afzuiging overtollige warmte

Maatregelen met een langere terugverdientijd

Duurzame innovatieve technieken als warmteterugwinning en warmte- en koudeopslag zijn goede, lucratieve investeringen bij renovatie of nieuwbouw. Goed voor het milieu en het bedrijf.

  • Plaats zonwering voor gekoelde ruimten
  • Pas warmte- en/of koudeopslag toe in de bodem
  • Installeer warmteterugwinning uit ventilatielucht
  • Plaats warmtepomp voor ventilatie vochtige ruimten