Energieonderzoek

Energieonderzoek

Wanneer u een energieonderzoek wilt laten uitvoeren kan het Energiecentrum MKB optreden als intermediair. Energiecentrum heeft een groot netwerk waarmee altijd een juiste partner gevonden kan worden voor uw specifieke vraag. Deze adviseur bekijkt tijdens een bedrijfsbezoek samen met u welke kansrijke besparingen er zijn en legt deze vast in een praktisch rapport, met daarin per maatregel de besparingspercentages, terugverdientijden en subsidiemogelijkheden.

Veel ondernemers waarderen deze hulp. Zij hebben vaak weinig tijd en kennis van de materie en om echt aan de slag te gaan met energiebesparing. De adviseur wijst vaak op dingen die een ondernemer niet weet of ziet. De besparingen zitten vaak in kleine hoekjes maar kunnen groot zijn.

Opzet Energieonderzoek

Tijdens een bedrijfsbezoek wordt gezamenlijk met u naar de belangrijkste besparingskansen in het gebouw, de gebouwgebonden installaties zoals verlichting en verwarming en de ondersteunende processen zoals perslucht en productkoeling gekeken. Daarnaast wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor duurzame energieopwekking. Een leerzaam bezoek blijkt uit de praktijk.

Praktisch adviesrapport

Na afloop krijgt u een adviesrapport. U ziet in één oogopslag of uw energieverbruik afwijkt van dat van branchegenoten en wat voor u, gezien de investeringen, de meest interessante besparingsopties zijn. Ook vermelden we de eventuele subsidies zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de MIA/Vamil-regeling).

Voor kleine tot middelgrote mkb-bedrijven

Het Energieonderzoek is specifiek ontwikkeld voor het mkb en is uiterst toepasbaar voor veel mkb-sectoren. Zo zijn er branchespecifieke kengetallen en ontwikkelingen in verwerkt waardoor u branchespecifieke informatie over uw energieverbruik krijgt. De kosten van het energieonderzoek zijn sterk afhankelijk van uw wensen, de groote van uw bedrijf en de eisen die gesteld worden door de overheid. Een onderzoek kan worden aangeboden vanaf 550 euro excl. BTW.

Eisen overheid

Met dit rapport kunt u bij een eventueel contact met uw gemeente aantonen dat u serieus werk maakt van energiebesparing en daarmee discussies voorkomen. Wanneer u jaarlijks meer dan 50.000 kWh verbruikt en/of 25.000 m3, gas, dan verplicht het Activiteitenbesluit u immers alle energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen 5 jaar kunt terugverdienen. Mocht een handhavende instantie een maatwerkonderzoek of een energieonderzoek volgens E16 of BRL9500 van u verlangen, dan is het verstandig eerst met deze instantie af te stemmen of ons Energieonderzoek toereikend is.

Nieuwbouw en renovatie

Nieuwbouw is het moment om met energiebesparing bezig te zijn. Door direct rekening te houden met energiebesparing bij de ontwikkeling van het gebouw, kunt u uw energierekening zo laag mogelijk houden en verhoogt u het (werk)comfort.

Renoveren is ook een goed moment om aan energiebesparing te denken. Door bij de renovatie van uw kantoor of bedrijfspand rekening te houden met energiebesparing, kunt u na de renovatie direct kosten besparen op uw energierekening. Het loont dus om bij renoveren aan energiebesparing te denken!

Op de website van het Energiecentrum vindt u meer informatie over energieonderzoeken