Hercertificering GBO Vakcertificaat

Iedere drie jaar moeten de gecertificeerde medewerkers van de leden van Vakgroep GLAS een hercertificeringscursus volgen.

In 2016 zijn de eerste hercertificeringscursussen van start gegaan. In deze eendaagse glaszetcursus ligt, naast parate kennis over de plaatsingsnormen, veel meer de nadruk op het toetsen van de praktische vaardigheden. De cursus is een echte meting van de kwaliteit van de betreffende glaszetter.

's-Ochtends wordt kort de theorie van het glaszetten behandeld (NPR3577) en daarna gaat men individueel aan de slag met vijf verschillende kozijnen en dus met vijf verschillende soorten glaszetten. De glaszetter wordt individueel beoordeeld en doet afsluitend nog een theorietoets.

Voor de bij de STOOV aangesloten bedrijven geldt ook voor de hercertificering de verletvergoeding.

De cursussen worden verzorgd door Kenniscentrum Glas.

Aandachtspunten voor deelname aan de hercertificering GBO Vakcertificaat glaszetten

De hercertificering glaszetten start met een korte herhaling van de NPR 3577 en overige bijzondere aandachtspunten. Na de theorie volgen de praktijkopdrachten. In totaal zijn er vijf praktijkopdrachten:

  • het plaatsen van Isolatieglas in een draaiend deel
  • het plaatsen van drievoudige beglazing
  • het plaatsen van enkel brandwerend glas
  • het plaatsen van enkel glas met stopverfvervangers
  • het renoveren (aanpassen) van een 'oud' draairaam om het geschikt te maken voor Isolatieglas

Bij de praktijkopdrachten moet men gebruik maken van de eigen gereedschappen (zoals eigen zaag, tacker, glaslepels, kitspuit etc.) en eigen materialen (glaslatten, kit, blokjes, bevestigingsmaterialen etc.) zodat beoordeeld kan worden of in de praktijk ook gebruik gemaakt wordt van de juiste materialen. Deze moet men dus meebrengen naar de hercertificeringsdag. Vanzelfsprekend draagt men werkkleding en werkschoenen.

Klik hier voor de kosten