Opleidingen voor de glasmonteur

 

1. Basiscursus Hardglasmontage theorieBestemd voor
(Aankomende) glasmonteurs die meer kennis willen hebben over de theorie van het monteren van met name hardglastoepassingen.

Doel
De cursus heeft als belangrijkste doel het aanleren van benodigde theoretische kennis over glasproducten, de diverse toepassingen en over de gereedschappen en materialen die daarbij gebruikt worden.

Inhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde

 • thermisch voorgespannen glas (hardglas)
 • diverse uitvoeringsmogelijkheden zoals diverse deurtypes en puien, schuifdeuren en wanden, douche-opstellingen
 • er wordt aandacht besteed aan balustraden, trappen en vloeren, zowel wat betreft toegepaste glassoorten als uitvoeringsmogelijkheden
 • beslag, hang- en sluitwerk etc.
 • inmeten van met name deuren en puien en het uitwerken van de meetgegevens
 • de diverse gereedschappen en materialen benodigd voor montage

Werkwijze
De cursus bestaat voornamelijk uit theorie, maar is wel zeer praktijkgericht. De cursus wordt gegeven door docenten werkzaam in de glasbranche.

Groepsgrootte
Maximaal 16 deelnemers

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien hiervoor een voldoende wordt behaald ontvangt de cursist het certificaat ‘Hardglasmontage theorie’.

Kosten:  Klik hier voor een overzicht van de kosten

 

2. Cursus Hardglasmontage praktijkBestemd voor
(Aankomende) glasmonteurs die de basiscursus hardglasmontage theorie hebben gevolgd en die zich verder moeten bekwamen in de praktische vaardigheden van het monteren van diverse toepassingen van met name hardglas.

Doel
De cursus heeft als belangrijkste doel het aanleren van praktische vaardigheden in het monteren van diverse hardglastoepassingen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de montage van balustraden, trappen en vloeren.

Inhoud 
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een aantal praktijkopstellingen waarmee het inmeten en monteren kan worden geoefend zoals:  

 • schuifwand (Dorma)
 • taatsdeur (enkel)
 • pui met boven- en zijlicht
 • douche-opstelling
 • enkele binnendeur
 • dubbele pendeldeur met glas- en glasscharnieren
 • vloerveer

Ook wordt aandacht besteed aan andere uitvoeringen c.q. glassoorten zoals:

 • balustrade
 • trap

 Werkwijze
De cursus bestaat vrijwel volledig uit praktische oefening. De deelnemers zullen -ingedeeld in groepjes- oefenen met alle beschikbare opstellingen. De cursus wordt gegeven door docenten werkzaam in de glasbranche.

Cursusduur
2 cursusdagen

Groepsgrootte
Maximaal 12 deelnemers

Afsluiting
De deelnemers ontvangen bij een positieve beoordeling van de praktijkoefeningen het certificaat 'Hardglasmontage: praktijk'.

Kosten : Klik hier voor een overzicht van de kosten

3. Basis VCABestemd voor
Alle glaszetters en -monteurs die werkzaamheden uitvoeren bij opdrachtgevers.

Doel
In de opleiding leert de cursist welke veiligheidsregels en -voorschriften er met betrekking tot VCA gelden. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:

- veiligheids- en gezondheidswetgeving
- risico, ongeval en ongevalpreventie
- veiligheid en gedrag
- veilig werken met gevaarlijke stoffen
- brand- en explosiegevaar
- veilig werken met gereedschappen en machines
- veilig werken op hoogte
- specifieke werkzaamheden
- veilig hijsen, tillen, duwen en trekken van een last
- vermijden van struikelen, uitglijden en vallen
- persoonlijke beschermingsmiddelen

Werkwijze
De cursus is bestaat volledig uit theorie. Afsluitend vindt een examen plaats.

Kosten : Klik hier voor een overzicht van de kosten