Opleidingen voor de Glaszetter

1. Basiscursus glaszetten I


Bestemd voor
(Aankomende) glaszetters die nog niet beschikken over basiskennis van veel toegepaste producten en over basiskennis van het plaatsen van het glas.

Doel
De cursus heeft als belangrijkste doel het aanleren van kennis over de productie, de producteigenschappen en de toepassingen van de belangrijkste glasproducten en over de basisbegrippen van enkele belangrijke normen, in het bijzonder de NPR 3577.

Inhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Productkennis
- basisproducten (float/ draadglas/ figuurglas)
- veiligheidsglas/ beveiligingsglas
- brandwerend glas

Isolerend dubbelglas
- opbouw/ diverse uitvoeringen
- U-waarden
- CE/KOMO
* NEN 2608

Basiskennis glaszetten
- basisbegrippen NPR 3577

Werkwijze
De cursus bestaat uit theorie, maar is wel zeer praktijkgericht. De cursus wordt gegeven door docenten werkzaam in de branche.

Cursusduur
1 cursusdag

Groepsgrootte
Maximaal 16 deelnemers

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien hiervoor een voldoende wordt behaald, ontvangt men het certificaat ‘Basiscursus Glaszetten I’.

Kosten: Klik hier voor een overzicht van de kosten

 

2. Basiscursus glaszetten II


Bestemd voor
(Aankomende) glaszetters die de “Basiscursus glaszetten I” hebben gevolgd of die aantoonbaar beschikken over basiskennis van producten en basiskennis met betrekking tot het plaatsen van glas.

Doel
De cursus heeft als belangrijkste doel het aanleren van enige praktische vaardigheden m.b.t. het inmeten van glas en in het werken met de diverse gereedschappen en (hulp-) materialen.

Inhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Inmeten van glas
  • Materialen en gereedschappen
  • Beglazingskitten

Werkwijze
De cursus bestaat uit theorie en praktische oefeningen . De cursus wordt gegeven door docenten werkzaam in de glasbranche.

Cursusduur
1/2 cursusdag

Groepsgrootte
Maximaal 12 deelnemers

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien hiervoor een voldoende wordt behaald, ontvangt men het certificaat ‘Basiscursus Glaszetten II’.

Kosten: Klik hier voor een overzicht van de kosten


3. Vervolgcursus glaszetten


Bestemd voor
Glaszetters met enige praktijkervaring die zowel de Basiscursus glaszetten I als de Basiscursus glaszetten II hebben gevolgd en die zich moeten verdiepen in zowel de theorie als de praktijk van het plaatsen van glas in nieuwbouw, renovatie en schadeherstel, volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

Doel
De cursus heeft als belangrijkste doel het verdiepen van de theoretische kennis van de NPR 3577 en overige plaatsingsvoorschriften en het verbreden van de praktische vaardigheden in het plaatsen van glas. Nadrukkelijk wordt ook aandacht besteed aan de specifieke aspecten die bij zowel nieuwbouw als renovatie als bij het herstellen van glasschades van toepassing zijn.

Inhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

NPR 3577
- de diverse beglazingsystemen
- plaatsen van glas in hout, aluminium, kunststof en staal
- specifieke aandachtspunten bij nieuwbouw/ renovatie en schadeherstel

Overige onderwerpen
- het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
- plaatsen van brandwerend glas
- klachten/ krasherkenning/ kwaliteitsbeoordeling
- onderhoudsrichtlijnen

Werkwijze
De cursus bestaat zowel uit theorie als uit praktijk. De cursus wordt gegeven door docenten werkzaam in de glasbranche.

Cursusduur
1 cursusdag

Groepsgrootte
Maximaal 12 deelnemers

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien hiervoor een voldoende wordt behaald, ontvangt men het certificaat ‘Vervolgcursus Glaszetten’.

Kosten : Klik hier voor een overzicht van de kosten


4. Basis VCA


Bestemd voor
Alle glaszetters en -monteurs die werkzaamheden uitvoeren bij opdrachtgevers.

Doel
In de opleiding leert de cursist welke veiligheidsregels en -voorschriften er met betrekking tot VCA gelden. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:

- veiligheids- en gezondheidswetgeving
- risico, ongeval en ongevalpreventie
- veiligheid en gedrag
- veilig werken met gevaarlijke stoffen
- brand- en explosiegevaar
- veilig werken met gereedschappen en machines
- veilig werken op hoogte
- specifieke werkzaamheden
- veilig hijsen, tillen, duwen en trekken van een last
- vermijden van struikelen, uitglijden en vallen
- persoonlijke beschermingsmiddelen

Werkwijze
De cursus is bestaat volledig uit theorie. Afsluitend vindt een examen plaats.

Kosten: Klik hier voor een overzicht van de kosten