Stappenplan

Stap 1 Aanmelding

Al onze leden die glaszetten of glas monteren zijn verplicht hun werknemers en onderaannemers aan te melden voor certificering. Werknemers en onderaannemers die op een later moment in dienst komen of worden ingeschakeld moeten ook aangemeld worden. Certificering is mogelijk als glaszetter of glasmonteur. Welke certificering van toepassing is hangt af van de werkzaamheden die de betrokken werknemer / onderaannemer verricht.

Stap 2 Het certificeringstraject

Op basis van aangeleverde gegevens per glaszetter en glasmonteur stellen we vast aan welke eisen moet worden voldaan om gecertificeerd te kunnen worden. De eisen hebben betrekking op vakkennis en vakbekwaamheid en een VCA-diploma. In speciaal ontwikkelde certificeringscursussen toetsen we, op basis van vastgestelde vakbekwaamheidseisen, de vakkennis en vakbekwaamheid.

Stap 3 De certificering

Is aan de verplichtingen voor certificering voldaan, dan ontvangt de glaszetter of glasmonteur het certificaat van vakbekwaamheid (GBO Vakcertificaat). Dit certificaat is 3 jaar geldig. Om daarna opnieuw gecertificeerd te worden dient aan de eisen van hercertificering te worden voldaan.