Vrijstellingsregels GBO vakcertificaat

Op de Algemene Ledenvergadering van GBO op 17 juni 2011 is door de leden een besluit genomen met betrekking tot de vrijstellingsregels inzake de GBO-certificering:

Deze regels luiden als volgt:

  • Er is geen volledige vrijstelling voor de van toepassing zijnde certificeringscursussen mogelijk. 
  • Een gedeeltelijke vrijstelling voor de van toepassing zijnde certificeringscursussen op basis van certificaten / diploma’s van erkende opleidingsinstituten is mogelijk. Dit ter beoordeling van de certificeringscommissie.
  • Een gedeeltelijke vrijstelling voor de van toepassing zijnde certificeringscursussen op basis van uitsluitend praktijkervaring is niet mogelijk.

Dus geen vrijstelling van bijvoorbeeld:

  1. cursussen door het bedrijf/(franchise-) organisatie zelf; 
  2. cursussen van leveranciers;
  3. etc.